Veraset İlamı Nedir, Nasıl Verilir? Sorgulama ve Tüm Bilgiler

blog resim

Veraset ilamı, bir kişinin ölümünden sonra mirasının nasıl dağıtılacağını belirten bir belgedir. Veraset ilamı, ölümden sonraki miras dağılımını düzenleyen bir yasal prosedürdür ve bu prosedürün bir parçası olarak düzenlenir. Ülkemiz dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında bir kişinin vefatı sonrasında mallarının nasıl dağıtılacağına yönelik düzenlemeler söz konusudur.

Veraset ilamı da bu düzenlemelerin başında gelir ve kişinin mirasının nasıl dağıtılacağı, dağıtılan mirastan kimin ne kadar pay alacağı gibi detayların tamamı bu ilanda yer alır. Dolayısıyla, bir vefat durumunda, veraset ilamında yer alan detaylara bağlı olarak kişinin mal varlığı mirasçıları arasında dağıtılır. Elbette, veraset ilamı üzerinde değişiklik yapmak ve veraset ilamını düzenlemek gibi konuların tamamı da miras bırakan kişiye bağlıdır.

İçindekiler

 

Veraset İlamı Nedir?

İsminden de anlaşılacağı üzere, veraset ilamı bir kişinin mal varlığının varisleri arasında nasıl dağıtılacağını düzenleyen belgedir. Eğer mal sahibi ölümünden sonra malların nasıl dağıtılacağını belirlemek istiyorsa bu belgeyi düzenlemelidir. Eğer bir veraset ilamı düzenlenmezse, bu durumda vasilerin tamamı yasal yönetmeliklere bağlı bir şekilde malları paylaşırlar.

Veraset ilamı vermek için belli bir süreç söz konusu olduğu için çoğu kişi bu süreçlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmek istiyor.

Veraset İlamı Nasıl Verilir?

Veraset ilamı, bir kişinin ölümünden sonra mirasının nasıl dağıtılacağını belirten bir belgedir ve bu belge, ölümden sonra mirasın dağılımını düzenleyen bir yasal prosedürdür. Veraset ilamı, aşağıdaki adımları izleyerek verilebilir:

 1. Ölüm bildirimini yaptırmak: Ölüm bildiriminin yapılması, veraset ilamı verilmesi için ön koşul olarak kabul edilir. Ölüm bildiriminin yapılması, ölümün gerçekleştiğine dair resmi bir onaydır ve veraset ilamı verilmesine izin verir. Ölüm bildiriminin yapılması, ölümün gerçekleştiğine dair resmi bir onaydır ve veraset ilamı verilmesine izin verir.
 2. Veraset ilamı formunu doldurmak: Veraset ilamı formunu doldurmak, veraset ilamı verilmesinin ilk adımıdır. Form, ölümden sonra mirasın dağılımını belirleyen bilgileri içerir. Bu bilgiler, ölü olan kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, ölüm tarihi, ölüm sebebi, ölü olan kişinin mirasında bulunan mallar ve mirasçıları gibi bilgilerdir.
 3. Veraset ilamı formunu noter huzurunda imzalamak: Veraset ilamı formu, noter huzurunda imzalanır. Bu işlem, veraset ilamı formunun doğruluğunu ve geçerliliğini belgelemek için yapılır. Noter, veraset ilamı formunun doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol eder ve formu onaylar.
 4. Veraset ilamı formunu veraset ilamı örnekleri arasından seçmek: Veraset ilamı formunu pek çok veraset ilamı örneği arasından seçmek, veraset ilamı verilmesinin son adımıdır. Veraset ilamı örnekleri, ölü olan kişinin mirasının nasıl dağıtılacağını belirten örnek formlardır.

Yukarıdaki adımlar takip edilerek bir veraset ilamı çıkarılabilir.

 

Veraset İlamı Nasıl Çıkar?

Veraset ilamı çıkarmak ile veraset ilamı vermek arasında çok bir fark yoktur. Elbette, eğer merhumun ömründe belirlediği bir veraset düzeni yok ise bu durumda malların dağıtımı genel prosedüre uygun bir şekilde yapılacaktır. Bu süreç genel olarak ölüm bildiriminin yapılması ile başlar, zira ölüm bildiriminin yapılması veraset ilamı için bir ön koşuldur. Ardından, veraset ilamı formu doldurulur; bu form, ölümden sonra malların nasıl dağıtılacağına yönelik bilgileri içeren bir bilgi formudur. Bir sonraki adım ise noterden veraset ilamı için gerekli işlemleri tamamlamaktır.

Noter huzurunda veraset ilamı formu doldurmak ve imzalamak da bu işlemlerin arasındadır. En sona ise veraset ilamı örneği seçmek ve bu örneğe göre malların dağıtılmasını beklemek kalır. Elbette, bir kişinin birden fazla vasisinin olduğu durumlarda veraset süreci biraz sancılı bir süreç olabilir ve yapılacak en iyi şey tüm sürecin sonuçlanmasını beklemektir.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Veraset ilamı için gerekli olan belgeler, ölümden sonra mirasın nasıl dağıtılacağını belirlemek için gereken resmî belgelerdir. Bu belgeler, aşağıdakilerden oluşur:

 • Ölüm bildirim formu: Ölüm bildirim formu, ölümün gerçekleştiğine dair resmi bir onaydır ve veraset ilamı çıkarmaya izin verir. Ölüm bildirim formu, ölü olan kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, ölüm tarihi, ölüm sebebi gibi bilgileri içerir.
 • Ölüm belgesi: Ölüm belgesi, ölümün gerçekleştiğine dair resmi bir belgedir ve veraset ilamı çıkarmaya izin verir. Ölüm belgesi, ölü olan kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, ölüm tarihi, ölüm sebebi gibi bilgileri içerir.
 • Nüfus cüzdanı: Nüfus cüzdanı, ölü olan kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, ikamet yeri gibi bilgileri içeren bir belgedir. Nüfus cüzdanı, veraset ilamı çıkarmada gerekli olan bir belgedir.
 • Tapu senetleri: Tapu senetleri, ölü olan kişinin mirasında bulunan mülklerin tapusunu gösteren belgelerdir. Tapu senetleri, veraset ilamı çıkarmada gerekli olan belgelerdir.
 • Ölü olan kişinin özel dilekleri: Ölü olan kişinin özel dilekleri, ölümden sonra mirasın nasıl dağıtılacağını belirleyen belgelerdir. Ölü olan kişinin özel dilekleri, veraset ilamı çıkarmada gerekli olan belgelerdir.
 • Ölü olan kişinin vasi ve vesayet hakkı olan kişilerin dilekçesi: Ölü olan kişinin vasi ve velayet hakkı olan kişilerin dilekçesi, veraset ilamı çıkarmada gerekli olan belgelerdir.

 

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Veraset ilamı, aşağıdaki yerlerden alınabilir:

 • Noterlik: Veraset ilamı, noterliklerden alınabilir. Noterlikler, veraset ilamı verilmesi için gerekli olan formları ve örnekleri sunar. Noterlikler, veraset ilamı formunu doldurulması, imzalanması ve veraset ilamı örnekleri arasından seçilmesi işlemlerini de gerçekleştirir.
 • Adliye: Adliye, veraset ilamı çıkarmada gerekli olan belgeleri toplayıp onaylamak ve veraset ilamı formunu doldurmak işlemlerini gerçekleştirir. Adliye, veraset ilamı formunu doldurulması, imzalanması ve veraset ilamı örnekleri arasından seçilmesi işlemlerini de gerçekleştirir.
 • Özel hukuk büroları: Özel hukuk büroları, veraset ilamı çıkarmada gerekli olan belgeleri toplayıp onaylamak ve veraset ilamı formunu doldurmak işlemlerini gerçekleştirir. Özel hukuk büroları, veraset ilamı formunu doldurulması, imzalanması ve veraset ilamı örnekleri arasından seçilmesi işlemlerini de gerçekleştirir.

Veraset İlamı Sorgulama

Veraset ilamı sorgulama, veraset ilamı verilmiş olan bir kişinin mal varlıklarının durumunu ve büyüklüğünü sorgulamak için yapılan bir işlemdir. Bu sorgulama, veraset ilamı verilmiş olan kişinin ölümünden sonra yapılır ve veraset ilamının yayınlandığı yerde yapılır.

Veraset ilamı sorgulama işlemi, veraset ilamı verilmiş olan kişinin mal varlıklarının hangi şahıslara ait olduğunu ve ne kadar olduğunu açıklama amacını taşır. Bu işlem, veraset ilamı verilmiş olan kişinin mal varlıklarının paylaşımı sırasında yapılır ve veraset ilamı sorgulama işlemi, veraset ilamı verilmiş olan kişinin mal varlıklarının paylaşımını yöneten bir yargı organı tarafından gerçekleştirilir.

Veraset İlamı Ücreti

Veraset ilamı ücreti, veraset ilamı verilmiş olan bir kişinin mal varlıklarının sorgulanması sırasında ödenmesi gereken bir ücrettir. Bu ücret, veraset ilamı verilmiş olan kişinin mal varlıklarının sorgulanması işlemi gerçekleştirilirken ödenir ve veraset ilamı ücreti, veraset ilamı verilmiş olan kişinin mal varlıklarının sorgulanması işlemi yöneten bir yargı organı tarafından belirlenir.

Veraset ilamı ücreti, veraset ilamı verilmiş olan kişinin mal varlıklarının büyüklüğüne göre değişebilir ve bu ücret, veraset ilamı verilmiş olan kişinin mal varlıklarının sorgulanması işlemi gerçekleştirilirken ödenmesi gereken bir yükümlülüktür.

En yakın noteri arayarak bu ücretin 2023 yılındaki değerini öğrenebilirsiniz.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.