Tarabya Alman Sefareti

blog resim

Alman Sefareti; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tarabya Yeniköy caddesinde 1882 yılında Almanlar tarafından 1885 yılında yaptırılmıştır. Almanya Büyükelçiliği Yazlığı, Denize hayli geniş bir cephe veren büyük bir bahçe içindeki ana bina, yeni elçilik evi ve müsteşarlık binasından oluşmaktadır. Bu yapıların arasında ise şapel, çeşme ve mezarlık bulunur. Sultan II. Mahmut 1828 ‘de karargahını, önceleri bu binaların yerinde bulunan Tarabya Kasrı’nda kurmuştur. Kırım Savaşı’nda İngiliz Deniz Kuvvetleri Hastanesi olarak kullanılan kasır, dönem dönem padişahlar tarafından kullanılmış, nihayetinde Şehzade Abdülmecit’e verilmiştir. Sultan Abdülmecit kasrı yıktırmış ama yerine yenisini yaptırmamıştır.

Arazi 1880 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından diplomatik kullanım amacıyla Alman İmparatorluğu’na hediye edilmiştir. Yapının 1882’de Cingria isminde bir mimar tarafından tasarlanan ilk projesi, Atina’da arkeolog olarak görev yapan W. Dörpfeld tarafından gözden geçirilmiş ve üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Cingria’nın çalışmalarına karşın Dörpfeld, Osmanlı mimarisini dikkate almıştır. Binanın 1885 yılında başlayan inşaatı, Armin Wegner tarafından üstlenilmiş ve iki yıl sonra tamamlanmıştır. Yapıların yerleşiminde, arazi konumundan ötürü simetri uygulanamamıştır. Binalar dikdörtgen planlı ve ikişer katlı olup, üzerleri kırma çatı ile örtülüdür. Bu çatıların üzerine gizli çatı katları yerleştirilmiştir. İki yan cephelerde çatılar üçgen alınlıklarla daha belirgin bir şekle sokulmuştur. İç düzende simetri kendisini açıkça göstermektedir.

Ahşap ve bağdadi ana bina, şale biçimindedir. Planları ana çizgileriyle klasik olmasına karşın, cephelerde oryantalist öğeler yer alır. Merkez odasının sekizgen planı ve kullanılan ahşap sütunlar, zamanında Boğaz’da bulunan yalıların karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Dilimli moresk kemerlerin kule figürleri ve çatı uçlarında görülen mızrak biçimli öğeler dikkat çekicidir. Ön kısımda, denize yönelik elçi evinde ise tamamen eklektik üslup hakimdir. Almanya Büyükelçiliği Yazlığı’nın on sekiz dönümlük park alanı üzerinde, 1916 yılında Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden Alman askerleri için bir şehitlik inşa edilmiştir. Burada Mareşal Goltz (1843-1916) ve 265 askeri gömülüdür. Aynı yerde bulunan abide, heykeltıraş Georg Kolbe’nin eseridir. Arazinin taraça şeklinde tasarlanışı da Kolbe’ye aittir.

Üst bahçe terasında ise 1835–1839 yıllarında Türkiye’de bulunmuş olan General Moltke’nin anısına bir anıt yapılmıştır. Burada bronz bir madalyon içerisinde Moltke’nin porfirden yapılmış portresi bulunmaktadır. Ayrıca kaidenin bir yüzünde, Sultan II. Abdülhamit’in tuğrası, diğer yüzünde de İmparator II. Wilhelm’in monogramları vardır. Arazi üzerinde hem katolik, hem de protestan kilisesi tarafından kullanılan küçük bir de şapel de yer alır. Zamanında imparatorluk yatına ait denizcilerin kaldığı bu ev “Denizci Evi – Matrosenhaus” diye adlandırılmaktadır. Günümüzde burada 1. ve 2. Dünya Savaşı’nda ölen askerler için bir anma alanı bulunur. 2008 yılında Almanya Parlamentosu tarafından yapının bir akademiye dönüştürülmesi kararı alınmış ve bu amaçla yapılan çalışmalar sonunda 13 Ekim 2011’de Alman Büyükelçiliği Yazlığı bir kültür rezidansı olarak hizmete açılmıştır.

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.