Cins Değişikliği Nedir? Nasıl Yapılır?

blog resim

Bir taşınmazı yapısız halden yapılı hale dönüştürmek ya da yapılı halde iken yapısız hale dönüştürmek için tapu sicilinde yapılan işlem cins değişikliğidir. Genelgeye göre cins değişikliği, isteğe bağlı şekilde yapılacak işlemler olarak düzenlenmiştir. Eğer lisanslı büroların olduğu bir yerde yaşıyorsanız cins değişikliğinde ilk başvuru bu büroya yapılır. Eğer yaşanılan yerde lisanslı büro yoksa cins değişikliği işlemi için başvuru, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne yapılır.

İçindekiler

Cins Değişikliği Nedir?

Bir taşınmazın cinsinin yapısız halden yapılı hale veya yapılı halden yapısız hale dönüştürülmesi işlemine cins değişikliği denir. Taşınmazın;

  • Bağ bahçe iken arsa veya arazi
  • Arsa ya da arazi iken bağ, bahçe duruma dönüştürülmesi için paftası ya da tapu sicilinde yapılan değişiklikler, cins değişikliği konusuna girer.

Tapuda Cins Değişikliği İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapuda cins değişikliği işlemini gerçekleştirmek için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak gerekir. Tapudaki cins değişikliği işlemleri için istenen belgeler ise şunlardır:

  • Kimlik
  • Gayrimenkule ait tapu senedi
  • Taşınmaz malın sahibi yerine sahibini temsil eden biri varsa vekaletname, ya da vasi kararı belgesi
  • Yapısız halde yapılı hale getirilecek taşınmazlar için yapı kullanma izin belgesi
  • Bina vasıflı gayrimenkuller için DASK
  • Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden alınması gereken emlak vergi belgesi

Tapudaki cins değişikliği için gerekli olan belgeler hazırlanarak yapılan başvuru, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından incelenir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü zemin incelemesi yapar. Yetkili uzmanların hazırladığı tescil bildirimi raporu, Sicil Müdürlüğü’ne gönderilir. Sicil Müdürlüğü tarafından uygun bulunursa cins değişikliği işlemi yapılır.

Bir taşınmazın bağ bahçe iken arsa veya arazi arsa ya da arazi iken bağ, bahçe duruma dönüştürülmesi için tapu sicilinde yapılan değişiklikler, tapudaki cins değişikliğinin konusudur.

Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Tapudaki taşınmazın cinsini değiştirmek isteyenler, cins değişikliği nedir nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Bir gayrimenkulün cinsini yani yapılı veya yapısız olma durumunu değiştiren uygulama cins değişikliğinin alanına girer.

Yayınlanan son genelgeye göre cins değişikliği, talebe bağlı şekilde yapılacak işlemler olarak düzenlenmiştir. Eğer lisanslı büroların kurulduğu yerde yaşıyorsanız cins değişikliğinde ilk başvuru bu büroya yapılır. Eğer yaşanılan yerde lisanslı büro yoksa cins değişikliği işlemi için başvuru, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne yapılır.

Cins değişikliğinin yapılabilmesi için bazı belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler; Kimlik veya kimlik belgesi yerine geçen pasaport gibi belgeler, gayrimenkule ait tapu senedi, taşınmaz malın sahibi yerine sahibini temsil eden biri varsa vekaletname, ya da vasi kararı belgesi, yapısız halden yapılı hale getirilecek taşınmazlar için yapı kullanmada verilen izin belgesi, bina vasfındaki taşınmazlar için DASK ve son olarak taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden alınması gereken emlak vergi belgesi gerekmektedir. Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır sorusunu soranlar için gerekli belgeleri yazdık.

Cins değişikliğiyle ilgili işlemler kısa sürede gerçekleşebilir. Cins değişikliği nasıl yapılır sorusuna kısaca yanıt verelim. Cins değişikliğinin yapılabilmesi için;

  1. Belediyeden izin alınmalıdır.
  2. Tapu sahibinin veya hisseli tapu ise hissedarlarının fotoğraflarının ve kimliklerinin bulunduğu başvuru belgesi düzenlenmelidir.

Tüm bu belgeler ile birlikte cins değişikliğinin yapılması mümkündür. Eğer taşınmazda yapılacak olan değişiklik arsanın değiştirilerek imara açılması işlemi ise başvuruda 2 duruma dikkat etmek gerekir. İlki, başvuruda bulunurken hem yapısız durumda olan gayrimenkulün yapılı hale gelmesi için başvurmak. İkincisi de bağ, bahçe ve arsa haline çevrilmesi için de başvuruda bulunulmak. Kayıtlara geçirilecek olan arsa yapısı oldukça önem teşkil eder. Çünkü belirlenen arsa yapısı gelecekte yapılacak değişiklik ya da faaliyetlerde yaşanacak sorunları önler.

Tapuda Cins Değişikliği İçin Nereye Başvurulur?

Tapuda cins değişikliği yapmak isteyenler bu işlemin gerçekleştirilmesi için Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’ne başvuruda bulunmalıdır. Eğer cins değişikliği yapılacak olan şehirde lisanslı büro bulunmuyorsa cins değişikliğinin işlemi için başvurular Kadastro Müdürlüğü’ne yapılmalıdır. Tapuda cins değişikliği işlemi, teknik bir çalışma gerektirdiğinden bu işlemler, kadastro müdürlüklerinde yapılır. Bu işlemler teknik çalışma ile birlikte tescil de gerektirdiğinden tapu müdürlüklerine başvuru yapılır.

Cins değişikliğinin yapılabilmesi için istenen belgelerin eksiksiz şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir. Belgeler eksik olursa başvuru değerlendirmeye alınmaz. Gerekli olan tüm belgeler, Remax Ahenk tarafından size bildirilir ve tarafımızca son kontroller sağlanarak yaşanabilecek olumsuz durumlar önlenir.

Cins değişikliği için başvuru yaparken cins değişikliğinde gereken cins değişikliği harcı ödemesini de mutlaka yapmalısınız. Beledinin tahsil ettiği bu ücret, belediyeden size bildirimin geldiği gün yatırılmalıdır.

361 TL ödeme tapuda cins değişikliği masrafı için toplam tutardır. Yapı ile ilgisi olmayan, parselin sadece vasfına yönelik cins değişikliği taleplerinde, işlemler sırasındaki ücretler de ilave edilerek elde edilen toplam miktar döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir.

Tapuda Cins Değişikliği Yapılmazsa Ne Olur?

Herhangi bir yapıya belirli bir değer vermek için, cins değişikliğine konu edilmiş olmasına gerek yoktur. Yapı, cins değişikliğine hiç konu edilmemiş bahsi geçmemiş olsa bile, yapı ruhsatı ve onaylı mimari projeye sahip uygun olan yapılara değer verilir. Fakat, yapı ruhsatı ve onaylı mimari projesine uygun olmayan yapı ya da yapı bölümlerine değer verilmez.  Peki, tapuda cins değişikliği yapılmazsa ne olur sorusuna Remax Ahenk olarak yanıt verelim.

Cins değişikliğine konu edilmemiş fakat kadastro ölçü krokilerinde gösterilen yapılar imar planına göre yapılmamış olan yapılardır. Bu tip yapılarda yapı kullanma belgesi de bulunmaz. Bu nedenle yapı ruhsatı ve onaylı mimari projesi olmayan yapılarda cins değişikliği yapılamaz.

Tapuda Cins Değişikliği Ne Kadar Sürer?

İmar ve tapu hakkındaki genelgeye göre cins değişikliği, isteğe bağlı olarak yapılacak işlemler olarak belirlenmiştir. Eğer tapuda cins değişikliği yaptırmak istiyorsanız lisanslı büroların olduğu bir şehirde yaşıyorsanız cins değişikliğinde ilk başvuruyu bu büroya yapmanız gerekir. Eğer yaşadığınız yerde lisanslı büro yoksa cins değişikliği işlemi için başvuru, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne yapılır.

Tapuda cins değişikliğinin yapılmasını isteyen kişilerin merak ettiği bir diğer konu ise tapuda cins değişikliği ne kadar sürer sorusudur.

Bir taşınmazın durumunun değişmesi durumunda, tapuda da bu değişiklik mutlaka yapılmalıdır. Mesela bir arsa üzerinde bina inşa edilecekse arsanın cinsinin değiştirilmesi gerekiyor. Yani taşınmazın cinsinin arsadan binaya çevrilmesi gerekiyor.

Tapudaki cins değişikliğinin yapılabilmesi için cins değişikliğinin istendiği gayrimenkule ait tapu senedi, gayrimenkulün sahibi ya da veya vekalet verilen kişinin kimlik belgesi ve gayrimenkul sahibinin (eğer hisseli bir tapu ise herkese ait)  1 adet vesikalık fotoğrafı gerekiyor.

Ayrıca çok önemli olan bir durumu da Remax Ahenk olarak hatırlatmamızda fayda var. Yapısız halden yapılı hale gelen taşınmazın cins değişikliği işlemi yapılmadan önce izin alınması gerekiyor. Bu izin yapı kullanma izin belgesi olup işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye ya da Valilik’ten onay ve izin yazısı alınıyor. Onay süreci alındıktan sonra tapuda cins değişikliği süresi başlamış oluyor.

Kadastro kontrolünden geçirilen beyanname ve tapuya yazılan yazı iki gün içinde cins değişikliği yapacak olan kişiye verilir.

Cins değişikliğinin tescil işlemi tamamlandıktan sonra tescil bildirimi ve belge eklerinin aslı tapu müdürlüğünde kalır. Diğer nüsha ve belgeler tescili takip eden 10 gün içinde bir üst yazı ile kadastro müdürlüğüne gönderilir.

Tescil süresi ve tapudaki yoğunluğa göre işlemler 1-2 ay arasında sonuçlanır.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.