Tapu Tahsis Belgesi Nedir?

blog resim

Türkiye’de taşınmaz malların mülkiyeti ile ilgili önemli bir resmî belge niteliği taşıyan tapu tahsis belgesi, devletin belirli bir araziyi ya da bir taşınmaz malı belli bir süre için kullanım hakkını bireylere tahsis ettiğini gösteren belgedir. Ayrıca bu belge kurumlara da tahsis edilebilmektedir.

Tapu tahsis belgesi genel olarak tapu sicilindeki kayıtlar gibi resmi bir yasal geçerliliğe sahip olsa da bu belge bir mülkiyet hakkı değil yalnızca kullanım hakkı sağlamaktadır. Genellikle bu belge devletin kamu hizmetleri, sanayi, tarım ya da diğer özel projeler için araziyi tahsis ettiği durumlarda verilen belgelerdir.

Ayrıca bu belge ile de tahsis edilen arazinin ya da bir taşınmaz malın belirli bir süre için kullanım şart amaç ve diğer önemli detaylar da belgede belirtilen unsurların arasındadır. Sahibine belirli bir süre boyunca tahsis edilen araziyi ya da taşınmaz malı kullanma hakkı tanıyan tapu tahsis belgesinde belirli bir projeyi gerçekleştirmek de gerekmektedir.

Bu belgeyi alan kişi ya da belgeyi alan kurum, tahsis edilen arazi veya taşınmaz mal üzerinde belirli bir projeyi de gerçekleştirmek ile sorumludur ve bu projeler ekonomik ya da sosyal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayabilir. Bu şekilde tapu tahsis belgesi nedir konusunda belirli unsurlar da mevcuttur.

Teşviğin yanı sıra tarım faaliyetlerini ve sanayi faaliyetlerini desteklemeyi, çevresel projeleri uygulamayı ya da turizmi teşvik etmeyi de tapu tahsis belgeleri içerebilmektedir. Bu belgede belirlenen süre sonunda tahsis belgesi yeniden değerlendirilebilir hale gelir.

Değerlendirmede tahsis belgesi uzatılabilir ya da projenin amaç ve hedef doğrultularına uygun olarak iptal de edilebilir. Sahibine belirli bir alan üzerinde geçici haklar tanıyan tahsis belgesinde haklar sahibinin projeyi istenen ve belirlenen biçimde gerçekleştirmesi ve belirli şartları yerine getirmesi kaydı ile geçerli olmaktadır.

Belgenin düzenlediği proje eğer amacına uygun bir biçimde kullanılmazsa ve belirlenmiş şartlar yerine getirilmezse belge iptal edilebilir hale gelebilir ve bahse konu arazi ya da taşınmaz mal devletin mülkiyetine geri aktarılabilir.

 

İçindekiler

 

Tapu Tahsis Belgesi Verilen Gayrimenkul Devredilebilir Mi?

Tapu tahsis belgesi devletin belirli olan bir araziyi ya da bir taşınmaz mülkü belirli bir süre için birey veya kurumlara kullanım hakkı olarak verdiği resmi belge olduğundan devredilmesi de belirli şartlara bağlı olabilmektedir. Bu tapu tahsis belgesi bir mülkiyet hakkı değil yalnızca belirli bir süre için kullanım hakkı sağlayan bir belgedir.

Bu durumda da tapu tahsis belgesi verilen gayrimenkul sahibine sınırlı kullanım hakları tanımaktadır. Bu haklar ise genel olarak belirli şart ve belirli koşullara tabi olarak görülmektedir. Tapu tahsis belgesi verilen gayrimenkulün devredilme konusu da belirlenen mevzuat ve belirlenmiş olan şartlara göre değişebilmektedir.

Tapu tahsis belgesi sahibi genel anlamıyla belirli bir süre boyunca tahsis edilen arazi ya da taşınmaz mülk üzerinde belirli bir projeyi gerçekleştirmek ile sorumlu olduğundan bu projenin tamamlanması ve belirlenen şartların yerine getirilmesi sonucunda tapu tahsis belgesi sahibi belirli bir süre boyunca mülkiyet hakkı elde etme hakkına da sahip olabilmektedir.

Yine de bunlara rağmen tapu tahsis belgesi verilen gayrimenkulün devri aşamasında belirli kısıtlamalar da olabilmektedir ve bu kısıtlamalar belirli koşulları içerebilmektedir. Ayrıca devir işlemi de yerel yönetimlerin ve devlet kurumlarının onayını da gerektirebilmektedir.

Tapu tahsis belgesi ile verilen gayrimenkulün devri durumunda gayrimenkulün yeni sahibi belirli olan projeyi devam ettirme ya da bu projeyi tamamlama sorumluluğunu beraberinde taşımaktadır. Projeyi devralan taraf da mevcut tapu tahsis belgesinin koşulları ve şartlarına uygun bir şekilde davranmak zorunluluğunu taşımaktadır.

Devir işlemi yasal prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmezse bu hukuki bir sorunu doğurabilir ve bu sebeple devir işlemlerinde tüm aşamalar yasalara uygun olmalıdır. Devir işlemlerinde gerekli izin ve belgelerin tam ve eksiksiz olması da önemli bir durumdur.

 

Tapu Tahsis Belgesi Mirasçılara Geçer Mi?

Tapu tahsis belgesinin mirasçılara geçme konusunda birtakım sorunlar bulunmaktadır. Tapu tahsis belgesi sahiplerinin, tahsis edilen mülkleri mirasçılarına devretme yetkisi belirli yasal koşul ve şartlara bağlı olabilmektedir. Ayrıca belgeler de bu açıdan önemlidir. Tapu tahsis belgesi miras yolu ile devredilebilmektedir.

Bu işlem önemli yasal süreç ve prosedürleri gerektirse de mirasçılar tapu tahsis belgesinin devri için gerekli olan hukuki süreci takip etmelidir. Tapu tahsis belgesinin sahibinin vefat etmesi durumlarında belirli yasal süreçler doğar ve bu süreç yerel tapu dairesine başvurmayı gerektirir. Bu başvuru ile gereken belgeleri sunarak tapu tahsis belgesinde mirasçılar hak elde edebilir.

Tapu tahsis belgesi mirasçılara devredilirken dikkat edilmesi gereken çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin arasında mirasçılık belgesi önemlidir. Vefat eden kişinin mirasçılarını belgeleyen bir mirasçılık belgesi gerekmektedir ve bu belge de resmi olmalıdır. Mirasçıların kimliklerini ve mirasçı olduklarına dair yasal haklarını doğrulayan mirasçılık belgesi şarttır.

Ayrıca tapu tahsis belgesi devredilirken tapu dairesi mirasçılardan, vefat eden kişinin vergi borçları gibi mali yükümlülüklerin ödenmiş olduğuna dair bir belge de talep edebilmektedir. Bununla beraber, mirasçılar tapu tahsis belgesinin devri için çeşitli kimlik belgelerini de talep edebilir.

Tapu tahsis belgeleri işlemlerinde tapu dairesine başvurulmalıdır ve bu başvurularda gerekli belgelerin tam ve eksiksiz bir biçimde sunulması gerekmektedir. Bu şekilde miras devri işlemleri gerçekleştirilebilirken, bu konuda bireyler profesyonel yardımlara da başvurabilir.

Tapu tahsis belgelerinin mirasçılara devri süreçlerinde hukuki konularda profesyonel desteğe başvurmak önemli bir seçenek durumunda ve bu konularda deneyimli gayrimenkul danışmanlarından ya da bir avukattan profesyonel destek almak önemlidir.

Doğru belgelerin hazırlanması, başvuru süreçleri ve bu süreçlerin takibi ile yasal sürecin doğru bir biçimde yönetilmesi konusunda profesyonel destek şart bir durumu oluşturabilir.

 

Tapu Tahsis Belgesi Tapuya Çevrilebilir Mi?

Tapu tahsis belgesi tapuya dönüştürülebilmektedir. Tapu tahsis belgesi sahipleri tapu tahsis belgesi tapuya çevirme işlemlerini, tahsis edilen arazi ya da taşınmaz malın mülkiyetini elde etmek amacı ile gerçekleştirebilmektedirler.

Bu işlemlerde tapu tahsis belgesi sahiplerine tahsis edilen mülk üstünde mülkiyet hakkı sağlarken tapu tahsis belgesini tapuya çevirmek belirli yasal süreçleri içerebilir.

Tapu tahsis belgesini tapuya çevirmek için öncelikle yasal belgeler hazırlanmalıdır. Bu konuda mirasçılar ya da yasal temsilciler var ise gerekli yasal belgelerin hazırlanması sürecin başlatılması anlamında önemli bir adımdır. Bu belgelerin arasında kimlik belgeleri, tapu tahsis belgesi ve mirasçılık belgeleri gibi belgeler bulunabilmektedir.

Bu belgelerin hazırlanması ile birlikte yerel bir tapu dairesine başvuru yapılabilir ve bu başvuru esnasında gerekli ücretler ödenerek gerekli başvurunun yapılması sağlanmalıdır.

Tapu dairesi başvuru aşamasından sonra başvuruyu inceleme aşamasına girer ve bu konuda yasal kontrolleri gerçekleştirir. Eğer yasal kontrollerde bir sorun ortaya çıkmazsa başvuru kabul edilir ve tapu dairesi, tapu tahsis belgesini tapuya dönüştürme işlemlerini gerçekleştirir.

Bu işlemden sonra tapu dönüşüm işlemi için gerekli olan tapu harcı ve tapu dairesinin belirlediği diğer ücretler başvuru sahibi tarafından karşılanmalıdır. Böylece tapu teslimi yapılır ve mülkiyet hakkına sahip olunabilmektedir.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.