Kiracı Tahliye Davası Nedir Hangi Şartlarda Açılabilir?

blog resim

Kiracılar için ve ev sahipleri için kiracı tahliye davası önemli bir durumu oluşturmaktadır. Bir kiralık mülkten kiracının zorla çıkartılması gereken durumlarda açılan hukuki bir dava olan bu davalarda ev sahipleri tarafından mahkeme açılmaktadır.

Bu davalar belirli sebeplerden dolayı açılabilmektedir ve kiracı tahliye şartları da davanın açılıp açılmama konusunda önemli bir rol oynayabilmektedir.

Kiracı nasıl tahliye edilir konusunda bu dava yöntemi bir seçenek olarak ön plana çıkabilmektedir. Kiracı tahliye davasının açılması belirli sebepler ile gerçekleşebilmektedir.

Bu sebepler arasında genel olarak kiracının kira borcunu ödeyememesi yer almaktadır. En yaygın olan sebeplerin arasında bulunan bu durumda kiracının aylık kira ödemelerini ihmal etmesi ya da geciktirmesi durumunda ev sahibi kiracının tahliyesini talep edebilmekte ve bu yolda kiracı tahliye davasına başvurabilmektedir.

Kira sözleşmesinin ihlal edildiği durumlarda yani kiracının kira sözleşmesindeki kural ve şartlara uymadığı durumlarda da bu dava açılabilmektedir. Evde bir hasara sebebiyet vermek, komşuları rahatsız etmek gibi durumlarla da bu tahliye davası bir seçenektir.

Bazı durumlarda da kiraya veren kişi yani ev sahibi, kira sözleşmesinin sona erdiği durumlarda mülkün terk edilmesini kiracıdan talep edilebilmektedir. Kira sözleşmesinin sona erdiği durumlarda iki tarafın da anlaşması ile bu durum gerçekleşebilmektedir. Yine de eğer kiracı zorla çıkmak istemiyorsa ev sahibi bu konuda kiracı tahliye davasına gidebilmektedir.

Kiraya veren kişi yani mülk sahibi sözleşmede belirtilen kiracı dışında başka bir bireyin mülkte yaşadığını tespit ederse bu da bir tahliye sebebi durumu olmaktadır ve bu durumda da kiracı tahliye davası açılabilmektedir. Mülkün büyük onarımları ya da yeniden inşa gerektirmesi sebebiyle de kiracı binadan tahliye edilebilir.

Bazı yasal sorunlarla da tahliye seçeneği mümkündür. Yasal sebepler bazı özel sebepler sunabilmektedir. Kiracı eğer evi başka bir sebep ile kullanmak istediğinde ya da buna yönelik bir eylem gerçekleştirdiğinde, ev sahibi yasal sebepler ile kiracı tahliye davasına başvurabilmektedir.

 

İçindekiler

 

Kiracı Tahliye Davası Nedir?

Kiracı tahliye davası, mülk sahibinin kiracının mülkten tahliye edilmesi durumlarında açtığı bir dava olarak görülmektedir. Mülk ya da ev sahibi, kiracıyı tahliye etmek istediğinde ve kiracı ile anlaşma sağlanamadığında mahkemeye başvurarak kiracının tahliyesini talep edebilmektedir.

Kiracı tahliye davası genel olarak çeşitli sebeplerden dolayı açılabilmektedir ve bu sebeplerin arasında kiranın belirli zamanda ödenmemesi, sözleşmenin bozulma durumları, yasal zorunluluklara uyulmaması gibi durumlar yer alabilmektedir.

Kira borcunun ödenmemesi durumlarında ya da eksik bir şekilde ödenmesi durumlarında ev sahibi kiracıyı tahliye etmek için uyarabilmektedir. Eğer ev sahibi ve kiracı arasında bir anlaşma sağlanamadığı durumlar yaşanırsa bu durum kiracı tahliye davasına gidebilmektedir.

Ayrıca kiracı tahliye davası ne kadar sürer konusunda da net bir şekilde bir cevap verilememektedir. Çeşitli koşullara bağlı olarak davanın süreleri değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı durumlarda ise tahliye taahhütnamesi var kiracı çıkmıyor durumları yaşanabilmektedir ve bu durumlarda da yetkili yasal kişilere başvurulmalıdır.

Bazı süreçlerde ise kiracı tahliye kararını temyiz ederse gibi durumlar yaşanabilir ve kiracı eğer mahkeme kararını doğru bulmuyorsa bu karara itiraz edebilmektedir. Bu süreçte de temyiz kararı beklenmelidir.

Kirasını düzenli olarak ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir konusunda ise eğer kiracı kira sözleşmesi sonlanmadıysa, eve bir hasar vermediyse ve yasal süreçlere uygunluk gösteriyorsa tahliye pek de mümkün değildir fakat yine de eğer kiracı ile ilgili bir sorun var ise kiracı tahliye davasına başvurulabilmektedir.

Kira sözleşmesinin belirli bir süre sonunda sonlanması durumlarında kiracı tahliye davası, ev sahibi için önemli bir seçenek olabilmektedir. Bununla birlikte de mülkün onarım ya da yeniden inşa edilmesinin gerektiği durumlarda da evde kalan kiracının tahliyesi mümkün bir duruma gelebilir fakat bu durumda kiracıya belirli bir süre önceden de bilgi verilmiş olması gerekmektedir.

 

Kiracı Tahliye Davası İçin Hangi Şartlar Oluşmalı?

Kiracı tahliye davası için belirli şartların oluşması gerekmektedir ve bu şartların da mantık çerçevesinde olması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin ihlal edilmesi durumları gibi durumlarda bu dava mümkün hale gelebilmekte ve bu konuda mahkemeye başvurulabilmektedir.

Bazı koşullar, kiracı tahliye davası için sıklıkla karşılaşılan ve yaygın şartlar arasındadır. Özellikle kira borcunun geç ödenmesi ya da hiç ödenmemesi, kira sözleşmesinin ihlali, kira sözleşmesinin sonlanması, mülkün yeniden onarım ihtiyacı ile yasal düzenlemeler bu şart ve koşulların arasında yer almaktadır.

Eğer bir kiracı, ev ya da mülk sahibine kirayı geç ödüyorsa ya da hiç ödemiyorsa, ev sahibi bu konuda tahliye davasına başvuru yapabilmektedir. Kira sözleşmesinin ihlali durumlarında da yani kiracının sözleşmenin hükümlerine uymadığı durumlarda ev sahibi tahliye davası açabilmektedir.

Bu ihlallerin arasında genel olarak eve hasar vermek, komşulara rahatsız vermek gibi durumlar yer alabilmektedir. Kira sözleşmesinin bir tarihi bulunmaktadır ve bu sözleşmesinin tarihi bittiği durumlarda sözleşme sonlanmış olabilmektedir.

Bu aşamada kiracının evi tahliye etmesi gerekebilir ve tahliye gerçekleşmediği durumlarda mülk sahibi mahkemeye tahliye davası konusunda başvurabilmektedir. Mülkte onarım gerektiren ya da mülkün yeniden inşa edilmesi gereken durumlarda kiracı tahliyesine bir yol açılmış olabilmektedir.

Bu onarım ya da inşa sürecinde, kiracıya daha önceden belirli bir sürede haber verilmiş olması gerekmektedir. Bu şekilde kiracı tahliye edilebilmekte ve eğer kiracı tahliyeye uymadığı durumlarda bu davaya başvuru yapılabilmektedir.

Çeşitli yasal sebeplerden dolayı da ev ya da mülk sahipleri kiracı tahliye davasına başvurabilmektedir. Tüm bu sebepler kiracı tahliye davası için görülen en yaygın sebeplerin arasında yer almaktadır. Kiracı tahliye davası masraflar konusunda daha fazla bilgi alınabilmektedir.

 

Tahliye Taahhütnamesi Örnek

Kiracı tahliye davasından önce kiracı tahliye taahhütnamesi bulunabilmektedir. Bu taahhütname, kiracı ile ev sahibi arasındaki kira sözleşmesinin sona erdiğini ve kiracının belirli bir süreçte mülkü boşaltmayı kabul ettiğini belirten yazılı bir anlaşma olarak bilinmektedir.

Genellikle tahliye taahhütnamesinde kiracının adı ve kiracının adresi gibi bilgiler yer almakta ve aynı şekilde ev sahibinin adı ve ev sahibinin adresi bilgileri yer alabilmektedir. Bu aşamalardan sonra taahhütnamede şart ve koşullar bildirilmektedir.

Tahliye sözleşmesi bilgilerinde kira sözleşmesinin tarihi yer almaktadır. Bu aşamada kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ile birlikte mülkün adresi ve kira sözleşmesinin bitiş tarihi gibi bilgiler de bulunmaktadır. Ayrıca tahliye tarihi de kiracının kira sözleşmesinin sona erdiği tarih ile birlikte mülkü boşaltmayı kabul ettiği tarihi vurgulamaktadır.

Mülkün durumu da sözleşmede yer alan detayların arasındadır. Bu mülkün durumu kısmında kiracının mülkü tahliye ederken mülkü kira sözleşmesinde belirtilen şart ve koşullara göre uygun ve temiz bir durumda terk edeceğini belirtir.

Bu aşamadan sonra da kiracının tahliye tarihinde tüm anahtarları ev sahibine teslim edeceği konusunda beyan bulunmaktadır. Depozito iadesi gibi bilgiler ile birlikte, yükümlülüklerin sona erdiği tarihten ve kiracının mülkü boşalttığı tarihten itibaren sözleşme yürürlüğe girmektedir.

Belgenin en sonunda taraflar karşılıklı anlaşma ve rızasını belirten bir metine imza atmaktadırlar. Bu belge kiracı tahliye taahhütnamesi word şeklinde de bir örneği çıkartılabilmektedir.

 

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.