Kira Tespit Davası Nedir?

blog resim

Kiracı ve kiraya veren kişi arasındaki kira bedeli konusunda anlaşmazlıklar hakkında yasal yol ve süreci ifade eden kira tespit davası hukuki süreci de ifade etmektedir. Bu tür davalar genel olarak kira sözleşmelerinde belirlenmiş olan kira bedelleri ya da kira artışları konusunda yaşanan anlaşmazlık durumlarının çözüme kavuşturulmasını hedefler.

Özellikle bu davanın açılma nedenleri arasında kira bedelinin belirlenememesi konusu en sık karşılaşılan durumların arasında yer almaktadır. Kiraya veren ve kiracı arasında kira bedeli yazılı bir şekilde belirlenmemişse ya da belirlenen bedele bir itiraz var ise kiraya veren ve kiracı arasında kira bedelinin adil bir biçimde tespiti için mahkeme yolu açılabilmektedir.

Kira sözleşmesinde belirtilmiş olan kira artışlarına kiraya veren ve kiracı itiraz ediyorsa, bu artışlar konusunda da bir anlaşmazlık söz konusu ise taraflar bu açıdan kira tespit davasına başvurulabilir ve kira artışlarına itiraz edilebilirler.

Yasayla belirlenmiş olan kira artış oranlarının dışında artışlar gerçekleşmişse de bu durum yasadışı kira artışına girdiğinden kira tespit davası açılabilmektedir. Kiracı bu yasal olmayan artış durumuna itiraz edebilmektedir.

Kira bedelinin emlak değerlerine ve piyasa ile çevresel koşullarına uyumlu olmadığına yönelik itirazlar varsa da mahkemeden bu konuda kira bedelinin adil bir biçimde tespit edilmesi talep edilebilir ve bu açıdan kira tespit davası açılabilir.

Davalarda, yani kira tespit davası sürecinde kiracı ya da kiraya veren yaşanan anlaşmazlık sebebi ile yerel mahkemelere başvurarak davayı açabilir. Bu davayı açma hakkına sahip olan taraf da talep ve iddialarını belirten bir dava dilekçesi hazırlayarak başvuru işlemlerini başlatır.

Mahkeme bu aşamadan sonra duruşma tarihini belirler ve davacı ile davalı delillerini mahkemeye sunarlar. Bu aşamada deliller arasında yazışmalar, kira sözleşmesi ve kira bedelini destekleyen belgeler bulunabilmektedir. Mahkeme tüm bu konularda tarafların iddialarını ve delillerini değerlendirdikten sonra bir karar verme aşamasına girer.

Mahkeme yasalara ve mevcut sözleşmeye uygun bir karar verir ve mahkeme kararına uyan taraflar yeni belirlenen kira bedeli olursa bu bedeli ödemeye başlarlar. Karara uymayan taraf da yasal yollara başvurulması durumlarında icra süreci ile karşı karşıya kalabilmektedir.

 

İçindekiler

 

Kira Tespit Davası Şartları

Kira tespit davasının birtakım şartları da bulunmaktadır. Kira tespit davası şartları arasında yasal kira sözleşmesi, delil ve anlaşmazlık gibi unsurların bulunması gerekebilmektedir.

Kira tespit davası ne zaman açılır konusunda eğer bu tür davanın şartları mevcut ise kiracı ya da kiraya veren mahkeme yoluna başvurabilmektedir. Kira tespit davası açabilmek için öncelikle yasal kira sözleşmesinin var olması gerekmektedir ve bu kira tespit davasını açma hakkına sahip olan kişi kiracı ya da kiraya veren kişi olmalıdır.

Kira tespit davası şartları arasında kiraya veren ve kiracı arasında bir anlaşmazlık durumu olması da şarttır ve kira tespit davası açan tarafın, kendi iddia ve söylemlerini destekleyecek yeterli delile sahip olması da şart olmasa da gerekli unsurların içerisindedir.

Kira tespit davasını açan kişinin kira bedeli konusundaki taleplerini haklı gerekçeler ile desteklemesi gerekmektedir. Bu açıdan kira tespit davası için bir anlaşmazlık sorunu olması şarttır.

 

Kira Tespit Davası Açma Süresi Nedir?

Kira tespit davası açma süresi ülkeden ülkeye ve yasal düzenlemelere göre değişkenlik gösterse de genel olarak bu dava kira artışlarında itirazda bulunulmasında kullanıldığından kira sorunları yaşandığı andan itibaren açılabilmektedir.

Bu tür davalarda davacının, davanın neden açıldığını belirten meşru bir sebep sunması önemli bir konudur ve Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre bu davada kiraya veren ya da kiracı sözleşmede yer alan kira bedellerine itiraz ediyorsa bu tür davayı açma hakkına sahiptir.

Kira tespit davası ne kadar sürer konusunda; dava açma süresi kira artışı ile ilgili anlaşmazlık durumlarında, kiracının ödeme emrine itiraz ettiği tarihten 15 gün ile sınırlıdır.

Bu süre belirli şart ve koşullara göre değişkenlik gösterse de genel olarak 15 gün kabul edilen süredir ve bu süre de kira artışı davası durumlarında önemlidir.

 

Kira Tespit Davası Nasıl Açılır?

Kira tespit davası açılması konusunda çeşitli unsur ve faktörler bulunmaktadır. Bu faktör ve unsurların, yani bir anlamda dava aşamalarının arasında ilk olarak bir hukuk danışmanından bilgi almak önemli seçeneklerin arasında yer almaktadır.

Uzman bir hukuk danışmanından davayı açmak için bilgi almak ve süreci uzman bir avukat ile yürütmek önemli bir husustur. Bu konuda uzman avukat açılacak olan davayı değerlendirerek süreci yönlendirmede yardımcı olabilir.

Dava için gerekli belgelerin toplanması ve bu belgelerde dekontlar, yazışmalar ya da bu konuda başka bilgi ve belgelerin yer alması da dava açılmadan önce gerekli işlemler arasında yer almaktadır. Güçlü delil toplanması da davada haklı ve güçlü taraf olmak için önemlidir.

Bu aşamadan sonra dava dilekçesinin hazırlanması aşaması gelmektedir ve gerek bir hukuk danışmanı ile gerek ise kişisel olarak dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçede de özellikle davacı olan kişinin talepleri ile birlikte olayların özeti, hukuki dayanak ve deliller ifade edilmelidir.

Dava dilekçesinin hazırlanması süreciyle birlikte mahkemeye başvuru aşaması gerçekleştirilir ve başvuruda davacı olan tarafın talepleri net bir biçimde ifade edilmelidir. Dilekçeye gerekli belgeler de eklendikten sonra mahkeme bir duruşma tarihi verebilir ve bu belirlenen duruşma tarihinde davacı ve davalı savunma ve argümanlarını mahkemeye sunmaktadırlar.

Mahkeme sunulan delil ve argümanları değerlendirme aşamasına girer ve kararı yine mahkeme verir. Deliller, yasal dayanaklar ve çeşitli unsurlar ile mahkeme yasalara uygun bir karar verir ve bu karar kiracının ödemesi gereken kira bedelini ya da başka diğer talepleri de içerebilir.

Mahkeme kararının uygulanması da önemli aşamadır ve eğer bir taraf karara uymaz ise yasal yollar ile kararın uygulanması sağlanabilmektedir. Bu şekilde dava sürecinde başvuru ve mahkemenin tamamlanması aşamaları bitmiş olur.

 

Kira Tespit Davası Dilekçesinde Neler Bulunur?

Kira tespit davasında dilekçe önemli bir durumdur çünkü dilekçe davacının talep, iddia ve hukuki argümanları içeren hukuki bir belge olarak ön plana çıkar. Mahkemeye başvuran tarafın pozisyonunu belli eden ve duruma göre güçlendiren bir doküman olan kira tespit davası dilekçesi, bu anlamda önemlidir.

Kira tespit davası dilekçesi konusunda internet ortamında kira tespit davası dilekçe örneği araştırmaları da yapılabilmektedir. Bu dilekçede genel olarak davacının kimlik ve adres bilgileri ile davalıların kimliği ve adresi yer alabilmektedir.

Ayrıca davanın konusu, davacının talepleri, dava konusunda hukuki dayanak ve deliller ile istenen ve beklenen talep ile sonuçlar dilekçede yer alan bilgilerdir.

 

Kira Tespit Davası İhtar Şartı Aranır Mı?

Kira tespit davasında özel bir ihtar şartı aranmamaktadır. Kira tespit davası ihtar şartı durumlarında bazı yasal düzenlemelerde bu konuda farklılıklar görülse de genel olarak ihtar şartı bulunmamaktadır.

Kira tespit davası açmadan önce kiraya veren ya da kiracının yaşanan anlaşmazlığı ve itirazı karşı tarafa yazılı olarak bildirmesi, ilerleyen süreçte mahkemede daha güçlü bir konuma sahip olmak için bir avantaj yaratabilmektedir. Bununla birlikte mahkemede bir avantaj sağlasa da bu davada bir ihtar şartı aranmamaktadır.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.