Kaks Nedir? Kaks Hesabı Nasıl Yapılır?

blog resim

Günümüzde özellikle kaks sıklıkla merak edilen konuların arasında yer almaktadır ve bu yüzden kaks nedir gibi sorular da internet ortamında sıklıkla araştırılmaktadır. Emlak sektöründe sıklıkla kullanılan bir terim olarak kaks, kâr amacı güden kuruluşların emlak projelerinde değerlendirme yaparken kullandıkları oranı ifade etmektedir.

Özellikle kat karşılığı satış anlamına da gelen kaks nedir sorusuna cevap olarak inşaat projesinde kullanılan bir finansman modeli cevabı da verilebilmektedir. Bununla birlikte proje geliştiricisinin inşaat aktivite ve faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan yöntemleri belirlemesinde yardımcı olabilen kaks oranları da bu anlamda önemli bir durum olarak görülmektedir.

Bu oranlar inşaat şirketi ile arazi sahibi arasındaki anlaşmada belirlenen oranı ifade etmek ile birlikte genel olarak bu durumda arazi sahibi inşaat projenin bir kısmına katılır ve karşılığında da satış gelirinden pay da alabilmektedir. Tüm bu bahsedilen kaks emsal nedir konusunda kaks oranları emlakçılar ve yatırımcılar için önemli bir konu olarak ön plana çıkmaktadır.

Projenin finansal sürdürülebilirliğinde de etkisi olan bu kaks oranı projenin karlılığını ve geri dönüşünü belirlemek amacıyla da kullanılabilmektedir ve bununla arazi sahibi ve inşaat şirketi arasındaki paylaşım durumunun adil bir biçimde olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bu da kaks nedir sorusunun önemli bir cevabı olabilmektedir.

Genel olarak bu kaks oranları herhangi bir projenin değerini etkileyen birçok unsura göre değişkenlik gösterebilmektedir ve bu değişkenlerin arasında arazi değeri, proje konumu, inşaat maaliyetleri, Pazar talebi gibi çeşitli faktör ve unsurlar yer alabilmektedir. Bununla birlikte kaks emsal nedir konusu ile kaks oranı kafa karıştırıcı bir durum da yaratabilmektedir.

Kaks oranının yüksek olması durumu arazi sahibine daha fazla gelir de sağlayabilmektedir fakat bu durum yani kaks oranının yüksek olması durumu inşaat şirketi için riskli bir durum da olabilmektedir. Kaks hesaplama da bu konuda önemli bir unsuru oluştururken düşük bir kaks oranı dad inşaat şirketi için daha fazla kar durumu sağlayabilirken arazi sahibi için geliri sınırlayabilmektedir.

Emlak sektöründe gelir paylaşımıyla ve proje finansmanıyla ilgili önemli bir durum olan kaks ve kaks oranı emlak projelerinde başarıyı ve kar durumunu belirlemek amacıyla kullanılan bir araç olarak görülmektedir ve bu anlamda kaks sorgulama yapılması önemli bir durum olarak da ön plana çıkmaktadır.

İçindekiler

 

Kaks Hesabı Nasıl Yapılır?

Özellikle emlak sektöründe, bir projede kar paylaşımını belirlemek amacıyla ve projenin değerini ortaya koymak amacıyla kullanılan yöntem olarak kaks hesaplama inşaat şirketi ile arazi sahibi arasında yapılan anlaşmaya dayanmaktadır. Kaks hesabı da belirli bir oran üzerinden yapılmaktadır.

Kaks hesaplama konusunda inşaat maaliyetleri, proje değerlemesi, kaks oranının belirlenmesi, kar paylaşımı gibi unsurlar yer almaktadır. Özellikle de kaks hesabında ilk adım olarak projenin inşaat maaliyetlerinin belirlenmesi gelmektedir ve bu durumda arazinin temizliği, malzeme alımlarının yapılması, işçilik maaliyetleri ve benzeri gibi tüm inşaat süreciyle ilgili harcamalar belirlenmelidir.

Proje değerlemesinin yapılması da önemli bir durumdur ve projenin konumu, potansiyel gelirleri ve çeşitli bunun gibi diğer unsurların analizlerinin yapılması kaks hesabında önemli bir durum olarak ön plana çıkmaktadır. Kaks sorgulama da bu anlamda önemli bir konudur. Emlak uzmanları tarafından proje değerlemesi gerçekleşmelidir ve kaks oranının belirlenmesi aşamasına geçilmelidir.

Projenin gelirleri ve maliyetleri dikkate alınarak kaks hesabı belirlenmeli ve kaks oranı da buna göre belirlenmelidir ve özellikle bu konuda gelirler satış gelirleri, kira gelirleri ve bunun gibi diğer gelir kaynaklarıyla birlikte ön planda olabilmektedir ve bu gelirlere bağlı olarak kaks oranına göre gelirler arazi sahibi ile inşaat şirketi arasında bölüştürülmektedir.

 

Kaks Artışı Nasıl Yapılır?

Emlak projesinde arazi sahibinin ya da inşaat şirketinin kar payını artırmayı hedeflediği bir durum olarak kaks artışı durumu projenin değerine, maliyetlere, pazar koşullarına ve anlaşma şartlarına bağlılıkla birçok faktöre göre değişkenlik gösterebilmekte ve kaks artışı bunlara göre gerçekleşebilmektedir.

Kaks artışı eylemi gerçekleşmeden önce proje değerlemesine ve pazar koşullarının analizine dikkat edilmesi önemli bir konu olarak görülmektedir. Özellikle tüm bu analizler projenin potansiyel artış durumunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Tüm bu süreç tarafların kendi çıkarlarını da korurken, diğer yandan kaks oranında ve kaks artışında adil bir paylaşımın sağlanmasını da hedeflemektedir ve kaks emsal nedir konusunda kaks artışı durumu önemli bir konu olarak görülmektedir.

Yeniden kaks hesaplama durumunda kaks artışının gerçekleşmesinde projeyi geliştirme de önemli bir konuyken maliyet optimizasyonu konusu da ciddi bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Kaks artışı gerçekleştirmesinde projedeki maliyetleri optimize bir duruma getirmek kaks artışının elde edilmesinde de ciddi bir rol oynayacaktır.

Bununla birlikte maliyetleri kontrol altında tutarak kâr payını artırabilen inşaat şirketi bu süreci dikkatli ve etkili bir şekilde yürütmelidir. Arazi sahibinin ya da inşaat şirketinin kar payını artırmak için stratejileri olan kaks artışı için her zaman tarafların arasında uzlaşma sağlanması gerekmektedir.

Kaks ve %30 Hesabına Dahil Olmayan Alanlar Nelerdir?

Kat Karşılığı Satış anlamına gelen KAKS ve yüzde 30 hesabına dahil olmayan alanlar bulunmaktadır. KAKS hesabına dahil olmayan örnekler arasında özellikle ortak alanlar, ticari alanlar, alt yapı ve parklar, depolama alanları ve bunun gibi örnekler yer alabilmektedir.

Genel olarak emlak projelerindeki ortak kullanım alanları KAKS yani “kat karşılığı satış” hesabına dahil edilmeyebilmektedir ve ortak kullanım alanlarının örnekleri arasında bahçeler, yüzme havuzları, spor salonları ve benzeri gibi alanlar yer almaktadır. Kaks sorgulama da bu anlamda önemli bir yer tutar. Tüm bu bahsedilen ortak alanlar da projenin genel değerine katkıda bulunsa da KAKS hesabına dahil olmayan alanlar arasında yer alabilmektedir.

Tapu Sorgulama İşlemlerinde Taks ve Kaks Değerlerinin Önemi Nedir?

Tapu sorgulama işlemlerinde Taks ve Kaks değerlerinin önemi konusunda her iki değer de ayrı bir yer tutmaktadır. TAKS değeri emlakın inşaat izninde belirtilen taban alanı ile ilgilidir ve bu değer emlağın kullanım potansiyelini göstermede ve inşaat projelerinin sınırlarını belirlemekte önemlidir.

KAKS değeri de emlağın kullanım alanlarını ve emlağın yoğunluğunu belirlemektedir ve KAKS değeri de inşaat izninde özellikle önemli bir değer olarak ön plana çıkmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaks 0.50 Ne Demek?

Bir emlak projesinde kaks 0.50 ne demek soruları internette sıklıkla araştırılmaktadır ve bu oran kullanım alanı kat sayısının yarısını temsil etmektedir. Kaks 0.50 ne demek sorusuna binaların toplam kullanım alanının arazi alanının yarısına eşit olduğunu göstermesi şeklinde cevap verilebilmektedir ve kaks 0.50 ne demek sorusuna bu şekilde yanıt verilebilir.

Kaks 0.30 Ne Demek?

Kaks 0.30 ne demek sorusunda kaks 0.30 kullanım alanı kat sayısının üçte birini temsil etmektedir. Emlakta özellikle kaks 0.30 ne demek sorusu önemli bir sorudur ve kaks 0.30 ne demek sorusu binaların toplam kullanım alanının arazi alanının üçte birine eşit olduğunu göstermektedir.

Kaks 0.40 Ne Demek?

Kullanım alanı kat sayısı yani kaks 0.40, emlakta inşa edilen toplam kullanım alanının bahsedilen arazi alanında dörtte birine eşit olduğunu göstermektedir. Bu oran, yani kaks 0.40 kullanım alanı kat sayısının dörtte birini temsil etmektedir.

Kaks Nedir? Kaks Hesabı Nasıl Yapılır?

Kaks tam anlamıyla kullanım alanı kat sayısını temsil etmektedir ve kaks nedir sorusuna bu şekilde cevap verilirken, kaks hesabı konusunda da belirli uyulması gereken unsurlar yer almaktadır.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.