İştirak Halinde Mülkiyet (Elbirliği Mülkiyeti) ve Paylı Mülkiyet Nedir?

blog resim

İştirak halinde elbirliği mülkiyet ve paylı mülkiyet nedir konuları, sıklıkla araştırılan konuların arasında yer almaktadır.

Özellikle bu konuda birçok insan, çeşitli soruları barındırabilmektedir. İştirak halinde mülkiyet yani elbirliği mülkiyeti ve paylı mülkiyet genel anlamları ile gayrimenkullerin sahiplik yapısını ifade eden terimler olarak bilinmektedir.

Bu her iki kavram da birden fazla kişinin aynı bir gayrimenkul üzerinde sahip olduğu hak ve durumları tanımlamaktadır fakat bu iki kavram arasında da belirgin bazı farklar bulunabilmektedir. İştirak halinde mülkiyet, diğer adı ile ise elbirliği mülkiyeti aynı gayrimenkulün tamamına sahip olduğu bir sahiplik biçimi olarak bilinmektedir.

Bu durumda ise gayrimenkulün tamamı sahipler arasında paylaşılmaktadır. Paylı mülkiyette ise birden fazla kişinin aynı gayrimenkul üzerinde sahip olduğu paylar ancak sahiplik paylarının belirli oranlar ile ayrıldığı bir durum görülmektedir. Bu paylı mülkiyette her belirli bir pay oranına sahiptir. Bu oran üzerinden haklarını kullanmaktadırlar.

Paylı mülkiyet durumlarında sahipler kendi paylarını satabilmekte, devredebilmekte ya da mirasçılarına bırakabilmektedir.

 

İçindekiler

 

İştirak Halinde Mülkiyet (Elbirliği Mülkiyeti) Nedir?

İştirak halinde mülkiyet yani genel olarak elbirliği mülkiyeti olarak bilinen durumda, elbirliği mülkiyet nedir soruları da sıklıkla sorulabilmektedir. Bu elbirliği mülkiyet durumu gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahip olduğu bir sahiplik biçimi olarak tanımlanabilmektedir.

Bu tür mülkiyet yapılarında taşınmaz malların ortak kullanımı ya da sahipliği gerektiren durumlarda tercih edilebilmektedir. İştirak halinde mülkiyette iştirak tapu bulunmaktadır.

İştirak halinde mülkiyette özellikle birden fazla kişi aynı taşınmaz malın tamamına sahiptir ve bu durum ortak sahiplik olarak bilinmektedir. Bu durumda her bir sahip de gayrimenkulün tamamına ortak biçimde sahiptir.

Ayrıca bu durumda gayrimenkuller sahipler arasında pay durumu eşit olarak bilinmektedir. Her bir sahibin gayrimenkule olan hak ve sorumlulukları da aynıdır. Taşınmazın yönetimi, kullanımı ve geliştirilmesine ilişkin kararlar da ortaklaşa alınmaktadır ve tüm sahiplerin mutabakatı gereklidir.

İştirak halinde mülkiyet durumunda sahipler gayrimenkul üzerindeki paylarını satabilir ya da paylarını mirasçılara da bırakabilmektedir ancak bu durumda diğer gayrimenkul sahiplerinin rızası gerekebilmektedir. Bununla birlikte de masraf ve tazminatlar da sahipler arasında eşit bir biçimde paylaşılmaktadır.

Sahiplerin haklarını korumak amacı ile yasal düzenlemeler tabi olan bu durumda düzenlemeler sahiplerin eşit haklara olduğunu güvence altına alırken ortaklaşa mülkiyette sahipler arasında anlaşmazlıkların çözüm durumları için de çeşitli özel hukuki yol ve düzenlemeler de bulunabilmektedir.

 

Paylı Mülkiyet Nedir?

Gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından sahip olunduğu durumları içeren paylı mülkiyette bu sahiplik de paylarının belirli oranlar ile ayrıldığı bir sahiplik biçimine sahiptir. Bu tür mülkiyet yapısı özellikle de çoklu kullanıma sahip arazi ve yapılar için sıklıkla kullanılan bir model olarak bilinmektedir.

Paylı mülkiyet durumlarında her sahip taşınmazın belirli bir bölümüne sahip olurken, pay oranları da sahipler arasında belirli anlaşmalar doğrultusunda belirlenmektedir. Bu oranlar da sahiplerin gayrimenkule olan sorumluluk ve haklarını gösterebilmektedir.

Kendi paylarına göre haklarını kullanan paylı mülkiyet sahipleri sınırlı haklara sahiplerdir. Bu anlamda da sadece sahip olunan alan kullanılabilir ve yönetilebilmektedir. Payın devri ve mirasçılara geçiş konusunda önemli unsurlar yer almaktadır çünkü paylı mülkiyette sahipler paylarını serbest bir şekilde satabilmektedir.

Paylı mülkiyet sahipleri genel olarak paylarını serbestçe satabilir, devredebilir ve bu payları da mirasçılara bırakabilmektedir. Bu sebeple de paylı mülkiyet, gayrimenkulün sahipliğinin daha rahat bir biçimde değişmesini de sağlayabilmektedir.

Paylı mülkiyet durumlarında sahipler arasında gayrimenkulün değerlemesi de pay oranlarına göre yapılmaktadır ve bu değerleme satış, devir ya da miras durumlarında önem arz etmektedir. Bununla birlikte paylı mülkiyette gayrimenkulün bakım, onarım ve çeşitli masraflar, pay oranlarına göre paylaşılmaktadır.

Her sahip bu durumda kendi payına düşen masrafları karşılarken, yönetim ve kararlar da pay oranına göre alınabilmektedir. Büyük bir paya sahip olan kişiler de daha etkili karar alma hakkına sahiptir.

Aynı şekilde paylı mülkiyet çeşitli hukuki düzenlemelere tabi olarak görülür ve her sahip de kendi payı ile ilgili çeşitli yasal haklara sahiptir. Bu yasal haklar da yasaca korunmaktadır.

 

Elbirliği Mülkiyet ile Paylı Mülkiyet Farkı Nedir?

İştirak halinde mülkiyet ile paylı mülkiyet arasında belirgin çeşitli farklar bulunabilmektedir ve bu durum her iki sahiplik biçimi için de birden fazla kişinin aynı gayrimenkul üzerinde hak sahibi yapılardır.

Yine de durum böyle olsa da farklar arasında sahiplik oranları, devir yetkisi, yönetim ve karar alma süreçleri gibi noktalarda farklılıklar bulunabilmektedir.

Elbirliği mülkiyetlerde genel olarak tüm sahipler gayrimenkulün tamamına eşit pay oranında sahiptir ve bu sebeple de tüm sahiplerin gayrimenkul konularında onay ve kararları gerekebilmektedir.

Gayrimenkul yönetim ve kararları tüm sahipler arasında mutabakat sağlanarak alınabilirken, sahipler bu konuda paylarını serbest bir şekilde devredebilmektedir ya da mirasçılarına bırakabilmektedir. Payların diğer sahiplerin rızası olmadan satılması ya da devredilmesi ise mümkün değildir.

Paylı mülkiyette ise bu durumlarda çeşitli farklılıklar görülebilmektedir. Paylı mülkiyette sahipler belirli oranlarda gayrimenkule sahiptir ve bu oranlar da sahiplerin paylarına göre belirlenmektedir. Sahipler de kendi paylarına bağlı olarak gayrimenkulü kullanabilir ve yönetebilmektedirler. Pay oranına göre yönetim sağlanmakta ve buna göre kararlar alınmaktadır.

Elbirliği mülkiyet ile paylı mülkiyet arasındaki farklar bu şekildeyken bu farklar genel anlamıyla sahiplik oranları ile ilgili durumları oluşturmaktadır.

Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilir Mi? Nasıl Çevrilir?

Elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilebilmektedir. Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi durumlarında bu dönüşüm genel olarak gayrimenkul sahiplerinin değişen ihtiyaç ya da koşulları sebepleri ile tercih ettiği adımlardan ibarettir.

Elbirliği mülkiyetinde tüm sahipler gayrimenkulün tamamına sahipken paylı mülkiyette ise sahipler belirli oranlarda sahiplik payına sahiptir. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesinde anlaşma sağlama önemlidir.

Mevcut gayrimenkul sahipleri elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete dönüştürme konusunda anlaşma sağlamalıdır ve bu aşama ile birlikte gayrimenkulün de değeri belirlenmektedir. Her sahibin de elbirliği mülkiyetindeki payı oranına göre hesaplanmaktadır. Yeni anlaşma ile pay oranları belirlenir ve yeni tapu belgeleri düzenlenir.

Resmi hukuki işlemler gerektiren bu işlemde sahipler arasında belirlenen yeni pay oranlarına göre masraflar paylaşılabilmektedir. Formun Üstü

 

İştirak Halinde Mülkiyet Kiraya Verebilir Mi?

İştirak halinde mülkiyet kiraya verilebilmektedir ve sahipler gayrimenkullerini kiralayabilmektedirler. Yine de bu işlemin gerçekleştirilmesi için sahipler arasında anlaşma sağlanması ve hukuki çeşitli prosedürlerin de takip edilmesi gerekebilmektedir.

Bu durum sağlanmadığı takdirde elbirliği mülkiyet sona erdirilmesi işlemi de gerçekleşebilir. İştirak halinde mülkiyet sahiplerinin kiraya verme sürecinde anlaşma ve karar unsurları önemliyken, tüm sahiplerin mutabakatı ile gayrimenkulün kiraya verilmesi konusunda anlaşma sağlanmalıdır.

Ayrıca bununla birlikte kiralama sürecinde uygulanacak kira bedeli, kiracının hak ve sorumlulukları gibi şartlar da belirlenirken, kiraya verme işlemlerinde hukuki süreç de önemli bir rol oynamaktadır. Kiraya veren sahipler kira sözleşmelerini hazırlamalı ve kiraya verilen gayrimenkulün kira gelirleri, sahipler arasında belirlenen pay oranlarına göre de paylaşılmaktadır.

Tüm bu aşamalardan sonra tapu ve hukuki işlemler yapılır ve kiraya verme süreci başlayabilir. Elbirliği mülkiyetin sona erdirilmesi işlemi de bu aşamalarda mümkün durumlardır.

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.