İpotek Nedir? Lehtar ve Terkin Kavramları Neyi İfade Eder?

blog resim

Kredi veren ya da borç veren tarafından, kredinin geri ödenmediği durumlarda mülkün teminat olarak toplanması olarak bilinen ve mülkiyet hakkı olan ipotek önemli bir durumdur. Bu durumda da özellikle ipotek nedir sorusuna cevap olarak ipotek durumunda bir borç geri ödenmediğinde mülkü bırakma hakkı temsil edilmektedir.

Tüm bu sebeplerle de ipotek borçların güvencesinin arşivlenmesini sağlayan önemli bir finans aracı olarak da görülebilmektedir. İpotek ne demek konusunda bu cevaplar verilebilirken, ipotek genel olarak iki ana taraf arasında gerçekleşmektedir.

Lehtar durumu borcu veren ya da kredi sağlayan tarafı temsil etmektedir. İpotekli kredi durumlarında, borcu veren kişi lehtar yani alacaklı durumundadır. Lehtar alacaklı bir birey ya da kurum olabilmektedir. Bu birey ya da kurum, borçlu tarafından belirli bir miktar paranın geri ödenmesi için ipotek almaktadır.

Eğer borcun geri ödenmediği bir durum gerçekleşirse bu aşamada da lehtar, ipoteği kullanarak mülkü satar ve borcu da tahsil eder. İpotek lehtarı ne demek konusunda da bu durum örnek gösterilmektedir.

Bu durumda borçlu ise lehdar olarak bilinmektedir ve lehtarın kendisine borç verdiği ya da kredi performansını kişi ya da kurumu temsil etmektedir. Borçlu kendi mülkünü ipotek alarak borcunu teminat almaktadır ve kredi verenin de bu şekilde güvencesini sağlamaktadır.

Borcun zamanında ödenmemesi ya da ödenememesi gibi durumlarda borçlu, mülkünü kaybetme durumları ile karşı karşıya da kalabilmektedir.

İpotek terkin ne demek konusunda ise terkin, ipoteklerin iptal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda bir borçlu tamamen borcunu ödediğinde terkin işlemi gerçekleşir ve terkin işlem de mülkün artık kesin olarak kullanılamayacağını ve mülkün üzerine ipotek konulmadığını resmi bir biçimde kaydetmektedir. Bu işlem ipotek kaldırma olarak da bilinmektedir.

İçindekiler

 

İpotek Nedir?

İpotek bir borç durumda, borcun güvencesi için taşınmazların ya da taşınmaz malların üzerine konulan bir mülkiyet hakkı olarak bilinmektedir. Kredi veren tarafından kullanılan bu ipotek durumlarında borçlunun borcunu ödememesi ya da ödeyememesi durumlarında taşınmazlara el konulmaktadır.

İpotek, kredi ya da borç sağlayan kişinin borçlarının garanti altına alınmasına yardımcı olan bir durumdur. Borç veren borcu karşılığında belirli bir mülkü ipotek eder ve bu şekilde bu mülkü borcun bir teminatı olarak kullanmaktadır. Bu şekilde de bir teminat sağlanmış olur.

Genel olarak ev ya da gayrimenkul alımlarında yaygın olarak kullanılan ipotek, bir ev satın alınırken ya da inşaat finansmanı sağlarken kullanılabilmektedir. Bununla birlikte de işletmeleri ticari taşınmaz malları teminat olarak kullanabilmektedirler.

Borçlunun da bu aşamada çeşitli sorumlulukları bulunmaktadır. Borçlu tarafı ipotek tarafından alınan mülkü satmamayı ve üzerine de yeni bir yük ipotek koymamayı kabul etmektedir. Ayrıca, ipotek altında da mülk üzerinde büyük değişimler yapmamayı taahhüt etmektedir. İpotek de bu konuda borçlunun mülk üzerinde ki haklarının karşılığını vermektedir.

Borçlu tarafı bu aşamada kredi ya da borç ödemesini düzenli yapmalıdır ve bu durum ile yükümlü olarak görülmektedir. Borç ödenmediği durumlarda ya da sözleşmeye uyulmadığı durumlarda, borç veren ipoteği kullanarak mülkü ya da taşınmazı satabilir ve borcu bu şekilde tahsil edebilir.

Genellikle ipotek davaları bir avukat ya da bir tapu sicil memuru aracılığı ile yürütülmektedir. Bir mülk ya da taşınmaz üzerine ipotek konulurken de bu işlemin resmî belgeleri sağlanabilmektedir. Bu durumda borç verenin güvencesinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

İpotek Lehtarı Ne Demek?

İpotek lehtarı, ipoteklerde önemli bir rol oynayan kavramdır. Genellikle bu kavram ipotek ile ilgili belirli sorumlulukları ve belirli haklara sahip olan kişiyi ifade etmektedir. İpotek işlemleri genel olarak borç ya da kredi alımlarında kullanılmak ile birlikte gayrimenkul ediminde de sıklıkla kullanılmaktadır.

İpotek lehtarı, ipotek üzerinden alınan taşınmaz mülkün sahibini tanımlamaktadır. Belirli bir mülk üzerinde ipotek koyulduğu zaman bu mülk sahibi aynı zamanda o ipoteğin lehtarını oluşturmaktadır. İpotek lehtarı mülkün üzerine ipotek konulmasını kabul eden ve bu ipoteği kullanım hakkına da sahip olan kişi olarak bilinmektedir.

İpotek sözleşmesi esnasında ipotek lehtarı ile borç veren arasında bir sözleşme gerçekleşmektedir ve bu da sözleşmenin belirli koşullarına ve belirli taahhütlere uyulmasını da gerektirebilmektedir. Bu aşamada ipotek lehtarının belirli rolleri de bulunabilmektedir.

İpotek lehtarının rolleri arasında özellikle teminat sağlama önemli bir rol oynamaktadır. İpotek lehtarı bir kredi ya da bir borç alacağı durumlarda kendi mülkünü teminat olarak sunup teminat sağlamaktadır. Bu şekilde borç verenin güvencesi artırılır ve borç alımı sağlanabilmektedir.

İpotek lehtarı mülkünü ipotek adına alarak borç almanın daha uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmektedir. Bununla birlikte borcun garanti altına alınması da ipotek lehtarının sorumlulukları arasındadır. Mülkünü ipotek alarak borç almanın sorumluluğunu kabul eden ipotek lehtarı taahhütleri yerine getirme konusunda da sorumluluk almaktadır.

İpotek işlemleri esnasında ipotek lehtarı olan kişi ve borç veren olan kişi arasında bir sözleşme imzalanır ve bu sözleşme ipotek lehtarının hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. İpotek lehtarı tüm bu sorumluluklara uymalıdır ve mülkün ipotek temelini almayı kabul ederek borç almanın da şartlarını kabul etmiş olur.

Borç tamamen ödendiğinde ve kredi sözleşmesi de tamamlandığında, taşınmaz ya da mülk üzerinden ipotek kaldırılır yani terkin işlemi yapılmaktadır. Bu işlem de ipotek lehtarı tarafından resmi olarak kaydedilebilmektedir.

 

İpotek Terkini Ne Demek?

İpotek terkini, ipotekli bir taşınmaz mülk üzerindeki ipoteğin kaldırılması işlemlerini içermektedir ve bu anlama gelmektedir. Borçlu tarafın kredi ya da borçlarını tamamen ödediği durumlarda artık mülkün üzerinde bir ipotek işlemi olmaz ve bu resmiyete ipotek terkini olarak geçmektedir.

İpotek terkini genel olarak ipoteği alan ya da lehtar olan kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde lehtar olan kurum tarafından da yapılmaktadır. İpoteği ayrılırken mülkün sahibinin üzerindeki mali borç tam olarak ödendiğini ve mülk üzerinde bir ipotek durumu kalmadığını göstermektedir.

Tüm bu işlemler resmi olarak kaydedilir ve tapu sicili ya da ilgili kurum ve merciler tarafından da onaylanmaktadır. Bununla birlikte günümüzde birçok insan ipotekli ihtiyaç kredisi alarak bu duruma girmektedir ve borç ödendiğinde de ipotek terkini durumu gerçekleşmektedir.

Ayrıca ev ipotekli kredi hesaplama konusunda da ilgili kişi ve kuruluşlar bu konuda bilgilendirme yapabilmektedir. İpotekli kredi hesaplama genel olarak bankaların yaptığı bir işlemdir ve çeşitli durumlara göre bu durum farklılıklar içerebilmektedir.

Bunlarla birlikte kendi evimi ipotek edip kredi almak istiyorum konusunda isteği olan kişiler de bu anlamda ilgili kurum ve kişilere başvurabilmektedirler. Bu konuda banka gibi kuruluşlar yardımcı olmaktadır ve ipotek durumlarını en iyi şekilde anlatabilmektedirler.

İpotek terkini konusunda borçlu tarafı kredi ve borçlarının tamamını ödediğinde bu ödeme de alacaklı tarafından kabul edilir. Borcun kapanma işlemi doğrulandığında ipotek terkini işlemi başlatılmaktadır. İpotek terkini talebi bu işlem için önemlidir. Borçlu ya da borçlunun adına hareket eden bir avukat, ipotek terkini için başvuruda bulunur. Bu biçimde de ipotek terkini işlemleri başlatılabilmektedir.

 

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.