İmarlı Arsa Ne Demek? İmarlı Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

blog resim

Belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ve belediyeler tarafından parsellenmiş olan toprak parçalarına “arsa” adı verilmektedir. Arsaların üzerine taşınmaz yapılar inşa edilebilmektedir. Arsalar imara ve yerleşime açıktır. Ancak Emlak Vergisi Kanununa göre her arazi arsa olarak kabul edilmemekte ancak her arsa bir arazi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle arsalar imarlı ve imarsız olmak üzere 2 ayrı gruba ayrılmaktadır. İmarsız arsalar üzerinde imara izin verilmemektedir. Bu arsalar tarla olarak kullanılmaktadır. İmarsız arsanın üzerinde zirai faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. 

İçindekiler

İmarlı Arsa Ne Demek?

Arsalar; imarlı arsalar ve imarsız arsalar olmak üzere gruplara ayrılmaktadır. Arsalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler “İmarlı arsa ne demektir?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. İmarlı arsaların üzerinde yapı inşasına izin verilmektedir. Emlak Vergisi Kanununa göre imarlı arsaların üzerinde zirai faaliyetlerin yapılması durumunda alanın imarlı arsa olmayacağı ifade edilmektedir. Arsanın imar durumu ise belediyelerden öğrenilebilmektedir. İmarlı arsa sorgulama Tapu Kadastro internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. 

İmarlı Arsa Nasıl Anlaşılır?

Arsa satın almak isteyen kişilerin arsanın imar durumunu sorgulamaları önem taşımaktadır. Hem yatırım amaçlı hem de oturma amaçlı olarak satın alınması düşünülen arsaların imar durumlarının öğrenilmesi gerekmektedir. Her arsanın imar durum belgesi bulunmaktadır. İmar durum belgesi ile kişiler arsa üzerinde ne kadar büyüklükte bir inşaata hakları olduğunu öğrenebilmektedirler. Bunun yanı sıra arsa üzerinde inşa edilecek olan binaların kaç katlı olması gerektiği veya ne kadar büyüklüğe sahip olacağının da bilgisi belirtilmektedir. İmar durum belgesi sayesinde arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olacağı ile ifraz şartları da bilinebilmektedir. 

Arsanın imar durumunun öğrenilebilmesi için gayrimenkulün yer aldığı belediyeye giderek başvuru yapılabilmektedir. Belediyenin ilgili birimleri kişinin satın almak istediği arsanın imar durumu hakkında gerekli olan bilgileri detaylı olarak vermektedir. Arsanın kişiye ait olmaması durumunda ise satın almak istenen arsanın imar durumu arsa sahibinden öğrenilebilmektedir. Arsa sahibinden istenen imar durum belgesi sayesinde arsanın imar durumu öğrenilebilmektedir. 

İmarlı Arsa Bölünür mü?

İmarlı arsaların bölünüp bölünemeyeceği merak edilen konular arasında yer almaktadır. İmarlı arsalar ifraz işlemi sayesinde bölünebilmektedir. İfraz işlemleri tapu kütüğünde gerçekleştirilmektedir. İfraz ile tapu kütüğünde tek parsel şeklinde kayıtlı olan herhangi bir taşınmaz teknik usullere göre düzenlenmiş olan haritalar ile kazaen veya rızaen belirli parsellere bölünebilmektedir. Her parsel tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmektedir. İmarlı ifrazlı arsalara yapılan ifraz işlemi için gerekli belgeler arasında ise; krokili beyanname, iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik, belediye encümen kararı veya il idare kurulu kararı bulunmaktadır. 

İmarlı Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Satılık imarlı arsalar ile ilgili araştırma yapan kişilerin dikkat etmeleri gereken bazı konular bulunmaktadır. İmarlı arsaların su havzası ve deprem bölgesinde olmamasına dikkat edilmesi önem taşımaktadır. Hem yatırım hem de yaşamak için tercih edilen arsaların potansiyel gelişim bölgesinde tercih edilmesi gerekmektedir. Ulaşım imkanlarına, hastaneye, okula yakın konumda bulunan arsalar değer kazanmaktadır. Bunun yanı sıra arsanın konumuna, biçimine, zemin durumuna ve boyutuna da dikkat edilmesi son derece önemlidir. 

Konut İmarlı Arsa Ne Demek?

Arsa satın almak isteyen kişiler “Konut imarlı arsa ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Şehir plancılar tarafından tespit edilen ve konut alanı olarak belirlenen, imara açık olan alanlar “konut imarlı arsa” olarak adlandırılmaktadır. Konut imarlı satılık arsalar belediyelere bağlıdır. Bu arsaların üzerinde birtakım geliştirme planları uygulanmaktadır. İmar planları şehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri tarafından yapılmaktadır. İmar sayesinde mevcut araziler ile yapılanma koşulları ile ilgili son derece detaylı bir bilgi ortaya konulmaktadır. 

Villa İmarlı Arsa Ne Demek?

Bir alanın imar izni ile ilgili gerekli bilgilere imar durum belgesinden ulaşılabilmektedir. Bazı alanlar ise imar planlarında “villa imarlı arsa” olarak gözükmektedir. Arsalar hakkında araştırma yapan kişiler “Villa imarlı arsa ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Villa alanı imarı, yerleşme ve gelişme alanlarında villa kullanımı amacı ile planlanmış olan alanlara verilmektedir. Villa imarı bulunan alanlarda kat izni sınırlıdır. Bu alanlarda genellikle 2 veya 2,5 kata izin verilmektedir. Ancak kat sayısı belediyelere göre farklılık gösterebilmektedir.  

Ticari İmarlı Arsa Ne Demek?

Arsanın üzerine iş merkezi, çok katlı AVM, banka, ticari amaçlı otopark, alışveriş merkezi, özel yurt, özel hastane, tiyatro veya sinema binası, restoran, kütüphane, özel kurs, özel okul finans kurumu binası, otel, müze ve düğün salonu gibi ticari amaçlı olan tesislerin inşa edilebildiği alanlara “ticari imarlı arsa” adı verilmektedir. Ancak ticari imarlı olan arsa üzerine özel otopark, özel hastane veya özel eğitim kurumu gibi hizmet sunmakta olan tesislerin yapılması durumunda imar planının değiştirilmesi gerekmektedir. 

A2 İmarlı Arsa Ne Demek?

A2 imarlı olan arsalar, yangın sebebi ile orman olma özelliğini kaybetmiş ve orman alanı dışına çıkarılmış olan, geri kazanılması mümkün olmayan ve tarım alanı olarak kullanılması daha yararlı olan alanlara denilmektedir. A2 imarlı arsaların satışı orman köylülerine gerçekleştirilebilmektedir. Köylülerin elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçları ise devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu alanlarda meyvecilik, sebzecilik, zeytincilik gibi faaliyetler yapılabilmektedir. 

Turizm İmarlı Arsa Ne Demek?

Turizm imarlı arsalar üzerinde turizm amacı ile tesis inşaatına izin verilmektedir. Bu arsalar turizm yatırımcıları için çeşitli kolaylıklar sağlayan arsalardır. Turizm imarlı olan arsalar özellikle turistik bölgelerde yer almaktadır. Turizm imarlı arsa sahipleri bazı ayrıcalıklara sahip olmaktadır. Arsanın vergisi, elektrik, doğalgaz ve su faturaları standart tarife üzerinden ödenmemektedir. Bu tarifeler turizm tesisleri için özel şekilde düzenlenen tarifeler üzerinden ödenmektedir. 

Özel İmarlı Arsa Ne Demek?

İmar durumu imar uygulaması gerçekleştirilen yerin yapı adalarını, yoğunluk ve düzenini belirtmektedir. Özel imarlı arsaların ne anlama geldiği ise merak edilmektedir. Bazı arsaların imar durumunda “özel kullanım” yazmaktadır. Sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel tesisler gibi sosyal altyapı alanları özele dönüştürülebilmektedir. Bu alanlar ise özel imarlı arsa olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu plan değişikliklerinde kullanımın başına “özel” ifadesi anlamına gelen “ö” harfi eklenmektedir. 

Toplu Konut İmarlı Arsa Ne Demek?

Planlaması gerçekleştirilen bir yerleşim bölgesinde devletin vatandaşlara açmış olduğu kredi yardımları ile katkıları sonucunda oluşturulan yapı bütününe “toplu konut” adı verilmektedir. Toplu konutlar, insanların barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için inşa edilen, birden fazla sayıda konuttan meydana gelen yerleşim alanına denilmektedir. Belirli bir bölgede ya da yerleşim planında konut kullanımı amacı ile ayrılmış olan alanlara “toplu konut imarlı arsa” adı verilmektedir. 

%40 İmarlı Arsa Ne Demek?

Emlak sitelerinde arsa açıklamaları kısmında yazılı olan %40 imarlı arsa ifadesinin ne anlama geldiği merak edilmektedir. %40 imarlı arsalarda emsal oranı %40’tır. %40 imarlı olan arsalarda parsel alanının %40’ı kadar inşaat yapılabilmektedir. Parselin yüzölçümünün 1000 metrekare olması durumunda parselde yapılacak olan inşaatın toplam alanının 400 metrekareyi geçmemesi gerekmektedir. 

%25 İmarlı Arsa Ne Demek?

Arsa araştırması yapan kişiler ilanlarda sıklıkla %25 imarlı arsa ifadesi ile karşılaşmaktadırlar. Arsalarda belirtilen bu ifadeler ise parselin emsal oranını ifade etmektedir. %25 imarlı arsalarda emsal oranı %25’tir. Bu parselde parsel alanının %25’i kadar inşaat yapılabilmektedir. 1000 metrekare yüzölçüme sahip olan parselde inşaatın toplam alanının 250 metrekareyi aşmaması gerekmektedir. 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.