İmar Planı Nedir?

blog resim

Sıklıkla duyulan ama içeriği çokta merak edilen konulardan biri de imar planı nedir? Sorusu olmaktadır. Öncelikle farklı çeşitlerle ve farklı ölçeklerle imar planları tasarlanabilmektedir. Farklı imar planlarının olması önemli bir avantaj olarak değerlendirmekte pek tabi ki mümkündür.

İmar kelimesinin anlamına bakıldığı zaman bayındır hale getirme, canlandırma, inşa etme gibi anlamlara denk geldiğini görmek mümkündür. Buradan yola çıkarak mevcut bir yeri işlevsel bir şekilde inşa etmek için oluşturulan bir tür harita olarak tanımlamak mümkündür.

İmar uygulamaları, bir çeşit kent projesi olarak da bilinmektedir. Şehir ise kültürel, sosyolojik, demografik ve ekonomik gibi alanlarda kendine yetmesi ve daha iyi yaşam standartları sunulmasını hedeflemektedir. Şehir alanlarında insanlar, yapılaşmanın bunaltıcı dokusundan uzaklaşabilmek adına park ve bahçelere gidebilmeli, kültürel aktivite ve sosyal yaşamına dair ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde şehir içerisinde temin temin etmesi gerekmektedir. Sağlık, eğitim vb. temel ihtiyaçlarını şehrin sınırları dışına çıkması gerekmeksizin giderebilmelidir. Bu planlarda genel olarak yaşayan insanların nasıl fayda sağlayacağı ve ihtiyaçları göz önüne alınmaktadır. İmar uygulamaları, şehir planlamasının bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenen bir çeşit yol haritası görevi görür.

İçindekiler

 

İmar Planı Nedir?

Yeni imar planı işlem yapılacak yer ve bölge için oldukça büyük bir öneme sahip olmaktadır. İmar planları hakkında tüm detaylar ve dikkat edilmesi gereken hususlar kanunlar gereğince dile getirilmektedir. Bu noktada ise nüfusu 10.000’i aşan yerleşim yerlerinde imar planı yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Nüfusu 10.000’in altında olan yerleşim yerlerinde ise imar planının yapılmasına dair detaylara belediye tarafından karar verilmekte ve uygulamaya geçilmektedir. İmar planları ile bir yerin kalkınma çalışmalarına dair her şeyi planlamak mümkündür. Bu nedenle imar planları kurum ve belediyeler tarafından çok önemli bir yere sahip olmaktadır.

 

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? Noktasında da birçok merak unsuru bulunmaktadır. Plana konu edilen bölgedeki araziler hakkında daha fazla bilgi veren plan olarak da ifade edebilmek mümkündür. Arazilerin genel kullanılış biçimleri ve gelecekteki tahmini nüfus oranı, kent ve kırların gelişme oranları, kentin altyapı organizasyonu ve ulaşım sistemlerine dair noktalar yer almaktadır. Oldukça geniş çaplı bir plandır. Genel olarak 1/5000 ölçekte ve büyükşehir belediyelerinde gerektiği durumlarda ise 1/5000 ile 1/25000 arasındaki her ölçekte yapılabilen bir plan olarak ifade edilmektedir.

İmar planı ne işe yarar?

Neden imar planları bu kadar önemlidir ve ne işe yarar gibi sorularda sıklıkla gündeme gelmektedir. İmar planı, imar uygulamasını somut bir temelde olmasını sağlamaktadır. İleriye dönük imar planları noktasında da önemli bir yol haritası niteliği de taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. İmar aracılığı ile parselasyon işlemleri ile üzerinde imar uygulaması kentsel dönüşüm gibi önemli projelerin somutlaşmasını sağlamaktadır. Kültürel, sosyal ve ekonomik altyapı anlamında da sağlam bir temel oluşumu sağlanmaktadır. Ve kadastral parsellerin imar uygulamasına uygun bir şekilde organize edilmektedir. Tevhit, ifraz vb. araçların da kullanımı sayesinde imar parsellerinin oluşmasına aracılık edilmektedir.

 

İmar Planı Çeşitleri Nelerdir?

Farklı çeşit imar planları mevcut olup hangisinin kullanılacağı noktasında imar planı değişikliği veya yeni bir plana ihtiyaç gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. İmar gerekliliklerinin uygulanabilmesi noktasında farklı çeşitlerde ki planlara gereklilik ve ihtiyaç vardır. Toplamda 4 farklı imar planı çeşit seçeneği bulunmaktadır.

 1. Mekansal Strateji Planı
 2. Çevre Düzeni Planı
 3. Nazım İmar Planı
 4. Uygulama İmar Planı

Bu planlara ek olarak dolaylı yoldan etkileyen ve uygulanan diğer seçenekler ise şu şekilde olmaktadır.

 • Bütünleşik kıyı alanları planı
 • Eylem planı
 • Kentsel tasarım projesi
 • Koruma amaçlı imar planı
 • Islah imar planı
 • Mevzi imar planı
 • Ulaşım ana planı
 • Uzun devreli gelişme planı

 

İmar Planı Ne Zaman Yapılır?

Bir yere imar planı uygulaması yapılabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekir. Bu noktada ki en önemli unsur ise tamamen nüfus olmaktadır. Bir yerde ki nüfus 10000 üzerinde ise imar yapılması mümkündür. Ancak bu rakamın altında ki yerlerde imar söz konusu olmamaktadır. Elbette ki yapılması zorunlu değildir. Bu noktada ki karar belediyeler ve ilgili kurumlar tarafından karar verilmektedir. Kesinlikle son nüfus sayımı 10000 üzerinde olursa hemen yapılmalı gibi bir durum söz konusu değildir.

Nüfus olarak kalabalık ve yoğun şehirler için imar kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü şehirlerde ki insan sayısı arttıkça sorunlarda artacağı için imar planları aracılığı ile sağlam bir alt yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Gerçekten gerekli olduğu zamanda yapılmaya başlaması çok daha faydalı olacağı için belediyeler bu noktada tam zamanında hareket etmektedir.

İmar Planının İptali

Elbette ki söz konusu olan bir planın iptali işlemi de son derece mümkündür. Ancak planın iptal edilmesi için bazı koşulların olması da önemlidir. İmar planlarında şehir planlama ilke ve esaslarına aykırı olması noktasında, kamu yararı amacına aykırı olması ya da en azından bu amacı taşımaması, usule ilişkin hususlara riayet edilmemiş olması(örneğin ilan usul ve sürelerine aykırı davranılması) gibi durumların mevcudiyeti halinde, ilgili imar planının iptali talepli olarak idare mahkemesinde iptal davası açılabilecektir. Ve ancak bu gibi koşullar dolayısı ile mevcut planın iptali söz konusu olabilmektedir. Gerekli görülmesi durumunda planlanan bir imarın iptali de istenebilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda eğer mahkeme tarafından iptali onaylanması durumunda imar gerçekleştirilmez.

 

İmar planını kim yapar? (FAQ)

İmar planı belediyeler tarafından talep edilen ve gerçekleştirilen planlardır. Eğer belediyeler bu işlemin yapılması noktasında karar verirse imar işlemi uygulamaya koyulmaktadır. Her ilçe ve ilin ilgili olduğu belediyeler aracılığı ile şehrin planlaması yapılmaktadır.

1/1000 imar planı nedir? (FAQ)

Farklı olarak görülen ve en çok merak edilen planlardan biri de 1/1000 imar planı nedir? Olmaktadır.   İmar çeşitlerinden biri olan ve sürekli tercih edilen nazım imar planı esaslarına doğrultusunda çizilen planları temsil etmek için kullanılan bir ifade olmaktadır. Bölgelerin yapı adalarını, yoğunluk ve düzenlerini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını gösterecek şekilde hazırlanan raporlara, 1/1000 uygulama planı deniliyor.

1/25000 imar planı nedir? (FAQ)

Diğer merak edilen bir imar planı ise 1/25000 planı olmaktadır. Bir ilin tamamı için geçerli olacak şekilde 1/ 25.000 ölçekleri uygulanarak yapılan bir plan olarak ifade edilmektedir.  Çevre düzeni planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar kanunu çerçevesinde konut, sanayi, ulaşım ve turizm alanlarında yapılan projelerin daha sağlıklı bir temelde yapılmasını sağlamak amacı ile gerçekleştirilmektedir.

İmar Planı Nasıl Öğrenilir? (FAQ)

İmar planı öğrenmek konusunda birçok yerden bilgi temin edilmesi mümkün olmaktadır. İlk olarak tapu ve kadastro aracılığı ile elde edilebilmektedir. Bunun yanı sıra daha hızlı bir araştırma yapmak isteyen kişiler için ise e-devlet ve belediyelerin web sitelerinin kullanımı mümkündür. Son seçenek olarak ise ilgili belediyelere gidilerek mevcut yada olacak imar projeleri hakkında istenilen bilgilere ulaşım sağlanabilir.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.