Emlak Beyan Değeri Nedir?

blog resim

Emlak beyan değeri, emlak vergisi de dahil olmak üzere belediyelere yapılan beyannameleri ifade etmektedir. Beyan edilen değerler kayıtlı olan değerler şeklinde de tanımlanabilmektedir. Emlak beyannamesi aynı zamanda belirli bir değere hitap etmektedir. Özellikle de gayrimenkul sahipleri açısından çok önemli bir terim olmakla beraber asla atlanmaması gereken bir detaydır. Bazı dönemler içerisinde mülk sahibi kişinin veya hisse senedine sahip olan kişilerin belediyelere sunmuş olduğu bildirimlerde yer alan bir değerdir. Bu nedenle de asla geri planda kalmaması gereken ve dikkate alınması gereken bir detaydır. Bir yapının emlak beyan değeri ve satış değeri arasında bazı farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Bunun da belli başlı sebepleri olmaktadır.

Konut, arsa veya bina olsun herhangi bir gayrimenkule sahip olanlar kişilerin, kurum veya kuruluşların devlete bildirmekle görevli olunduğu için tapunun alınmasının hemen ardından bu işlemin gerçekleştirilmesi gerektirmektedir. Bu nedenle tapu alımı sonrasında hemen yapılması noktasında çok dikkatli olunmalıdır. Gayrimenkul satın alımı sonrasında yapılacaklar listesinde ilk sıralarda yer almaktadır ve bu beyannamenin yapılmaması durumunda ise ceza işlemleri söz konusu olabilmektedir. Ve bu noktada diğer bir hatırlatma ise her mülk için ayrı bir beyanname gereksinimidir. Tüm mülkler için tek ve ortak bir beyanname söz konusu olmamaktadır.

İçindekiler

 

Emlak beyan değeri nedir?

1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu ile birlikte arsa ve binalar için ilgili belediyelere emlak vergisi ödemesi gerçekleştirilmektedir. Emlak vergisi için ödenecek olan tutarın tespitinde taşınmazların asgari rayiç bedelleri esas alınmaktadır.  Bu nedenle de belediyelere yapılan beyanlar önem taşımaktadır. Emlak beyan değeri nedir? Sorusu için en net cevap belediyelerde kayıtlı olan güncel değeri şeklinde ifade edilmektedir.

Beyan değerleri emlak sahipleri ve gayrimenkul açısından emlak beyanı çok önemli bir noktada yer almaktadır. Vergi kanununca belirtilen hükme göre emlak vergisi alınırken kayıtlı beyanlar üzerinden işlem yapılmaktadır. Özellikle de mülk sahibi kişiler emlak beyanı noktasında ki gelişmeler ve tarihlere dikkat etmektedir. Emlak beyannamesi sırasında gerekli olan evrak ve belgeler; Tapu fotokopisi, gayrimenkul kime ait ise nüfus cüzdanı fotokopisi, yapının ruhsatı, binanın yer aldığı açık adres, yapı kullanım izninin fotokopisi, beyan gösterecek olan kişinin ikamet adresi, vergi numarası, adres ve telefon numarası gibi önemli bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler eksiksiz şekilde sağlanmalı ve beyan sırasında iletilmelidir.

Emlak beyannameleri için önemli koşullardan biri ise beyannamenin yürürlüğe koyulabilmesi için tapu ile aynı tarihte gerçekleşmiş olması koşulu aranmaktadır. Yani taşınmazın satın alındığı tarih ile aynı olması gerekmektedir. Kanunlar bu madde hakkında gayet açık bir şekilde gereklilikleri ifade etmektedir. Diğer önemli bir detay ise yılın son günü olana ve son günü de dahil olmak üzere her gün beyanname verilmektedir.

 

Emlak Beyan Değeri Nasıl Hesaplanır?

Emlak beyanı değeri hesaplama da mülk sahiplerinin araştırdığı önemli konulardan biri olmaktadır. Sahip olunan gayrimenkulün durumuna  göre bir sonuç çıkmaktadır. Fakat herkes için aynı şekilde hesaplama yapılmaktadır ve bina vergisi için bakanlıklar tarafından belirlenen, ilan edilen metrekare başına inşaat maliyet bedelinin yanı sıra arsa ve arsa payı gibi değerler dahil edilerek hesaplama yapılır. Bu noktada koyulan en önemli kurallardan biri ise kanunalar gereğince bina vergisi, binanın inşa edilirken harcanan maliyetinden daha düşük olmaması gerekmektedir. Mükelleflerin emlak bildirimini düşük yapmaları durumunda bu yönde prosedürler uygulanmaktadır.

Emlak Beyan Değeri sorgulama nasıl yapılır?

Hızlı gelişen internet ve teknolojinin de yardımı ile emlak beyan değeri sorgulama işlemleri kısa sürede ve güvenilir şekilde gerçekleşebilmektedir. Farklı sorgulama yöntemler olmakla beraber en çok tercih edilen ilgili belediye kurumu üzerinden sorgulama yapmaktır. Belediyelere gidilerek sorgulama işlemi yapılabilir. Bunun yanı sıra eğer belediyenin web sitesi var ise orijinal sitesi üzerinden de sorgulama imkanı söz konusu olmaktadır. Son olarak da sorgulama işleminin yapılabileceği en önemli yerlerden biri de e-devlet olmaktadır. Diğer tüm hizmetlerin yapılabildiği gibi emlak beyan değerinin öğrenilmesi noktasında da kullanıcılara hizmet vermektedir. Bu yöntemleri kullanarak zahmetsiz şekilde emlakların beyan değerinin sorgulama işlemi yapılabilmektedir. En güvenilir ve tercih edilen yöntemler olarak halk arasında kullanılmaktadır.

 

Emlak beyan değeri yükseltme

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre pişmanlıkla beyan edilmesi mümkün olarak ifade edilmektedir. Yani kişiler mevcut beyanda yer alan değeri yükseltme olanağına sahip olmaktadır. Bu noktada ise zamanında ödenmeyen tapu harcı ile tahakkuk eden pişmanlık zammını, dilekçe ile haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödemek zorunluluğuna sahip olmaktadır.  Bu sayede ise gayrimenkulün tapu harcına esas olan değerini yükseltme olanağına erişmiş olurlar. Diğer önemli bir nokta ise gelir ya da kurumlar vergisi yönünden pişmanlık dilekçesi aracılığı ile beyan edilerek , ilerisi için oluşabilecek cezalardan korunmakta mümkün olmaktadır. Vergiler için kararlaştırılan zaman aşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Emlak beyanı nasıl yapılır?

Emlak beyan değeri nasıl alınır? Ve emlak beyanı nasıl yapılır noktasında kafalar da karışıklık olsa bile aslında yapılması çok kolaydır. İlgili belediye üzerinden emlak beyanı almak mümkündür. Taşınmaz mal bilgileri ile birlikte belediyelere müracaat edilmesi durumunda emlak servisi birimi üzerinden işlemlerin tamamı gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra belediyelere ait resmi internet siteleri üzerinden de yapılabilen bir işlemdir. E-devlet üzerinden de bu işlemlerin güvenli ve hızlı bir şekilde yapılması mümkün olduğu için kullanıcılar istediği alternatifi tercih ederek işlemlerini gerçekleştirebilir. Beyan yapma işlemi çok kısa sürede gerçekleşeceği için herhangi bir zorluğu yoktur.

Emlak beyan değeri nasıl öğrenebilirim?

Emlak beyan değeri hesaplama ve öğrenme noktasında da seçenekler söz konusu olmaktadır. Öncelikle ilgili belediye üzerinden değeri öğrenmek ve farklı konularda bilgi sahibi olmak mümkündür. Ama gitmeden de öğrenmek için internet üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir. E-devlet ve belediyelerin resmi internet siteleri aracılığı ile her yerden ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

Emlak beyan değeri e devletten alınır mi?

E-devlet aracılığı ile birçok şeyi yapmak mümkün hale gelmiştir. Emlak beyan değeri nereden alınır? Noktasında da e-devletten işlem yapmak mümkün hale gelmiştir. Emlak beyan değerini merak edenler için en kısa sürede yanıt veren yerler arasında e-devlet bulunmaktadır. Üstelik bir yere gitmeye gerek kalmadan bilgisayar veya telefon aracılığı ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

Emlak beyan değeri ile rayiç bedel Aynı mi?

Emlak sektöründe en çok kullanılan terimler olmasının yanı sıra birbiri ile de karıştırılması söz konusu olabilmektedir. Emlak Vergisi Kanununun 29 maddesine gereğince vergi değeri, gayrimenkulün rayiç bedeli olarak ifade edilmektedir. Rayiç bedel, gayrimenkulün alım ve satım işlemlerinde ki bedelidir. Buna göre, birbirileri ile benzer tarafları olsa bile tam olarak aynı şeyi ifade ettiğini söylemek mümkün değildir. Ödenecek tutarlar noktasında ise birtakım farklılıklar olabilmesi mümkündür. Her iki işlemde de aynı fiyatlar geçerli olmayabilir. Bu nedenle de e-devlet üzerinden de bakılarak kesin bir sonuca varılabilir.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.