El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası Nedir?

blog resim

Müdahalenin Men’i yani el atmanın önlenmesi davası hukuki bir dava olarak ön plana çıkmaktadır. Bir kişinin taşınmaz mülkiyetine başkasının haksız yere el koyması durumlarında ve bu mal üzerinde hak iddiasının desteklenmesi amacı ile güdülmektedir. Bu sebeple de “müdahalenin meni” ismi bu davaların diğer ismidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 703. maddesinde düzenlenmiş ve mülkiyet hakkını koruma amacı taşıyan bu davalarda el atmanın bozulması ve kişinin mülkiyetini koruması için başvurduğu bir yol olarak da ön plana çıkabilmektedir. Müdahalenin meni davaları bu anlamda önemlidir.

El atmanın önlenmesi hakkında el atmanın engellenmesi durumu kişinin mülkiyet hakkının ihlalini önlemek için başvurulabilecek hukuki korumaları içermektedir. Bu dava, fikir ve görüş ayrılıkları durumlarında anlaşmazlığın çözümü için de geçerlidir.

Bu dava bir avukat aracılığıyla da açılabildiği gibi kişinin kendi başına mahkemeye başvurması ile de açılabilmektedir. Davayı açan kişi de mahkemeye bir dilekçe sunmaktadır ve bu anlamda atılma ya da haksız hak iddiasının somut deliller ile desteklendiğini göstermelidir.

Bu tür dava kişinin taşınmaz malı üzerindeki sürekli haksız müdahalelerini engellemek için başvurulacak bir çözümdür. Bu konuda bir kişi mülkü işgal ediyorsa ve mülk üzerinde bir hak iddia ediyorsa, mal sahibi de bu davayı açarak mülkiyetin korunmasını ve mülkiyete olan müdahalenin durdurulmasını talep edilebilmektedir.

Mahkeme bu davaların esnasında geçici önlemler de alabilmektedir. Bu durumda mahkeme mülkün işgal edilmesi gibi durumlarda işgalciyi mülkten çıkarmak için karar da verebilmektedir. Bu tür geçici önlemler dava esnasında davanın sonucuna kadar sürebilmektedir ve genel olarak bu tür geçici önlemlerin alınması hâkim ve mahkeme kararına bağlıdır.

Mülkiyet hakları ve tapu sicili konusu da önemlidir. Davalar taşınmaz malların mülkiyetine ilişkin çözümünde sıklıkla kullanılmaktadır ve Türkiye’de tapu sicili kayıtlarında da bu davalar, mülkiyet haklarının belirlenmesinde de önemli rollere sahiptir.

Dava sürecinde mahkeme talep edilmesi durumunda ihtiyati tedbir kararı da verebilmektedir. Bu durum da davanın sonuçlanması beklenmeden mülkiyetin korunmasını da sağlayabilmektedir.

 

İçindekiler

 

El Atmanın Önlenmesi Davası Nedir?

Hukuki bir durum olan el atmanın önlenmesi davası özellikle sahip olunan taşınmaz malların üzerinde başka bir haksız el koyulma durumlarında ortaya çıkmaktadır. Bu mal üzerindeki hakların haksız bir şekilde ihlal edilmesi sonucunda da el atmanın önlenmesi davası açılabilmektedir.

Mülkiyetini korumak isteyen kişiler tarafından başvurulan el atmanın önlenmesi davasında haksız bir hak iddiası durumlarında ve gayrimenkulün işgal edilmesi durumlarında dava açılması mümkün hale gelebilmektedir. Dava türünün mülkiyeti mal sahiplerinin mülkiyet haklarını korumak ve bu haklara zarar veren eylemlere karşı hukuki bir koruma sağlamak için de kullanılmaktadır.

El atılmasının ihlali durumları belirli temel unsurları içerisinde barındırmaktadır ve bu temel unsurlar arasında dava aşamasında dilekçe sunma, kanıt sunma, davalının cevabı ve kanıtları, mahkeme kararı ve tedbir kararı gibi durumlar yer almaktadır.

El atmanın önlenmesi davası açmak isteyen kişi ya da kişiler mahkemeye bir başvuruda bulunarak, mahkemeye bu anlamda bir dilekçe sunmalıdırlar. Bu dilekçede ise el atmanın ya da haksız müdahalenin ayrıntılı bir açıklaması yapılması gerekebilir.

Davası da el atmanın ya da haksız müdahalenin içeriğini kanıtlayacak olan delilleri mahkemeye sunmalıdır. Bu deliller ise belgeler, fotoğraflar, tanık ifadeleri ve tanıklar gibi çeşitli örnekler olabilmektedir. Davalı bu aşamada davacının kendisine yönettiği iddiaları yanıtlamaktadır ve bu şekilde kendi savunmasını yapmalıdır.

Davalının cevabı ile birlikte de mahkeme kararına geçilir. Mahkeme iki tarafı da dinleyerek sunulan kanıt ve söylenen demeçleri ele alarak bir karar vermektedir. Mahkeme bu aşamada haksız müdahalenin gerçekleştiğini tespit ederse bu konular hakkında kararlar vermektedir.

 

El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Farkı Nedir?

El atmanın önlenmesi ve ecrimisil arasında belirgin farklar bulunabilmektedir. Mülkiyet hakkı kavramlarının yapısı, taşınmaz malların kullanımı ve mülkiyeti ile ilgili durumları içeren bu kavramlar hukuki politik açıdan önemlidir. Yine de farklı sonuçları içermektedir.

Ecrimisilin tanımı olarak; ecrimisil, bir kişinin sahibi olmayan bir taşınmaz malı haksız olarak kullanılması ya da işgal edilmesi durumunda mal sahibinin bu kullanım ya da işgal karşılığı bir tazminat hakkına sahip olduğu bir hukuki kavram olarak görülmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 818. Maddesinde bu maddeler yer almaktadır.

Taşınmaz malın sahibinin haklarını korumak ve çeşitli sebepler ile bu konuda ortaya çıkan zararları gidermek amacı ile kullanılan ecrimisil bu anlamda önemlidir. Örnek olarak da bir kişinin kira sözleşmesi olmadan mülkü kullandığı durumlarda mal sahibi bu anlamda ecrimisil talep edebilmektedir.

El atmanın önlenmesi ile ecrimisil arasındaki farklar da bu aşamada çıkmaktadır. El vermenin önlenmesi, bir taşınmazın haksız yere işgali durumunda bu işgalin sonlandırılması amacı ile başvurulan bir davadır. Ecrimisil ise taşınmazın kullanımına izin verilmemesi durumlarında ortaya çıkan zararın tazmininde kullanılmaktadır.

El atmanın önlenmesi ya da engellenmesi davası müdahalenin durdurulması ya da sonlandırılması için gerçekleştirilen davalar olarak bilinmektedir. Ecrimisil ise kullanım ya da işgal durumlarında mal sahibinin zararının tazminatına ilişkin süreçleri içermektedir.

Genel anlamıyla el atmanın önlenmesi davalarında amaç özgürlüğün korunması iken ecrimisilde amaç bu durumlardan kaynaklanan durumlarda zararların temini amaçlanmaktadır.

 

El Atmanın Önlenmesi Davasını Kimler Açabilir?

El atmanın önlenmesi davasını özellikle haksız yere işgal edilen gayrimenkul ya da taşınmaz durumlarını yaşayan kişiler açabilmektedir. Bunu gerek bireysel gerek ise avukat aracılığı ile gerçekleştirebilen bireyler, davayı Türk Medeni Kanunu’nun 703. Maddesine göre açabilmektedir.

Bir hukuki dava olarak haksız el atmanın önlenmesi davası önemli bir durumdur. Taşınmaz mal sahipleri bu davada önemli rol oynamaktadır. Taşınmaz malın sahibi, malının başkasının haksız kullanımından ya da haksız el konulmasından korumak amacı ile bu durumun önlenmesi için el atmanın önlenmesi davasına başvurmaktadır.

Bu dava genel olarak mal sahibinin mülkiyet hakkını korumak içindir ve eğer davada davacı haklı olursa, bu haksız yere el koyma durumu engellenebilmektedir.

Malik olmayan kişiler de mal sahibinin bir izni olmaksızın bir taşınmaz malı işgal edip haksız bir hak iddia ediyorsa, mal sahibi bu davayı açabilmektedir. Taşınmaz malın sahibi adına hareket eden vekil ya da temsilciler mal sahibinin çıkarlarını korumak amacı ile de bu davayı açabilmektedirler. Vekaletname ile yetkili olan avukatlar da mal sahibini temsilen bu aşamada el atmanın önlenmesi yani müdahalenin meni davasını açabilmektedir.

Taşınmaz malın üzerinde hak sahibi olan kişiler bu hakkın ihlali durumlarında da el atmanın önlenmesi davasına başvurabilmektedirler. Bir ipotek hakkına sahip olan banka malın elden çıkarılması ya da zarar görmesini önlemek amacı ile bu davayı açabilmektedirler.

Bir taşınmaz malın birden fazla kişi tarafından ortak mülkiyet olduğu durumlarda, her bir ortak bu taşınmazın bütünlüğünü ve birliğini korumak amacı ile el atmanın önlenmesi davasına başvurabilmektedir. El atmanın önlenmesi davası için, el atmanın önlenmesi dava dilekçesi yazılması gerekmektedir.

Bu dilekçe ile mahkeme açılabilmekte ve el atmanın önlenmesi yani müdahalenin meni davası açılmış olabilmektedir.

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.