Arsa Payı

blog resim

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulan binalarda her bağımsız bölüme kat mülkiyeti açısından düşmekte olan arsa hakkına “arsa pay oranı” adı verilmektedir. Herhangi bir arsa üzerinde gerçekleştirilen gayrimenkulün metrekaresine göre hak sahibi kişilere arsadan düşmekte olan pay belirlenmektedir. Kişilerin yanıt aradıkları soruların en başında ise “Tapuda hisse pay payda ne demek?” sorusu bulunmaktadır. Yapının yer aldığı arsa üzerinde bağımsız bölüme ait olan arsa oranı pay olarak adlandırılmaktadır. Payda ise pay edilmiş olan ana gayrimenkulü ifade etmektedir. Tapuda pay hesaplama işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Arsa payı hesaplaması işleminde binanın yer aldığı bölgenin bağlı olduğu belediye tarafından belirlenmiş olan rayiç bedel ile her bir bağımsız olan bölüm için metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmaktadır. Arsa payı hesaplamalarının kanunlara ve usulüne uygun yapılması gerekmektedir. Orantılı yapılmayan arsa payı paylaşımları ise gerektiğinde gözden geçirilebilmekte ve mahkemeye başvuru yapılabilmektedir. 

Kişiler “Tapudaki arsa payı nedir?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş olan binalarda her bir hak sahibi olan kişiye, bağımsız bölüm başına düşmekte olan paya “arsa payı” adı verilmektedir. Arsa payları ortak mülkiyet olarak kabul edilmektedir. Kat irtifakı ve kat mülkiyetinden bağımsız olarak devredilememektedir. Arsa payları devredilememelerinin yanı sıra miras yolu ile geçmemektedir. 

Arsa payında temel olarak bağımsız bölümün ana taşınmazın değerine olan oranı esas alınmaktadır. Kişiler arsa payının nereden öğrenildiğini merak etmektedirler. Arsa pay hesaplama işlemi yapılırken metrekareye göre büyüklük değil, her bir bağımsız bölümün piyasa şartlarındaki alım satım değeri göz önünde bulundurulmaktadır. Gayrimenkul değerlemeleri ise belediyeler bünyesinde yer alan Emlak Değeri Takdir Komsiyonuna başvurularak kolaylıkla öğrenilebilmektedir. 

İçindekiler

 

Tapuda Arsa Payı Nerede Yazar?

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulan binalarda her bağımsız bölüme kat mülkiyeti açısından düşen arsa hakkına “arsa payı” denilmektedir. Tapu arsa payı önemli bir konudur. Tapuda belirtilmiş olan toplam alanın metrekare cinsinden değeri, arsa payına bölünmektedir. Söz konusu işlem yapılarak elde edilen sarı ise kişinin pay değeri ile çarpıldığında arsa payı kolaylıkla bulunabilmektedir. İşlem sonucunda çıkan arsa payı, metrekare cinsinden kişinin sahip olmuş olduğu arsa hisse payına karşılık olarak gelmektedir. 

Arsa Payı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kişilerin arsa payı ile ilgili yanıt aradıkları soruların başında “Tapuda arsa payı hesaplaması nasıl yapılır?” bulunmaktadır. Arsa hissesi hesaplama işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Arsa hisse hesaplama kat mülkiyetinin kurulması sırasında oran şeklinde hesaplanmaktadır. Arsa payı değeri, Tapu Sicil Müdürlüğünün prosedürlerine göre yapılmaktadır. Tapuda belirtilen toplam alanın metrekare cinsinden olan değeri arsa payına bölünerek hesaplama işlemi yapılabilmektedir. İşlem sonucunda elde edilen sayı ise kişinin pay değeri ile çarpılmaktadır. Elde edilen sayı arsa payını ifade etmektedir. 

Rayiç Bedel Nedir?

Rayiç bedelin ne olduğu merak edilmektedir. Rayiç bedel, arsa payının belirlenmesi konusunda oldukça büyük önem taşımaktadır. Gayrimenkul sektöründe “rayiç bedel” terimi sık kullanılmaktadır. Rayiç teriminin anlamı “malın piyasa değeri” olmaktadır. Herhangi bir malın pazar değerine “rayiç bedel” adı verilmektedir. Vergisi ödenecek, satılacak veya sigorta ettirilecek olan mal veya taşınmazın güncel değerini ifade eden rayiç bedel, alınacak veya satılacak olan malın değerinin altında işlem görmesinin önlenmesini sağlamaktadır. 

Rayiç Bedel Nasıl Hesaplanır?

Rayiç bedel hesaplaması, gayrimenkulün çevresinde yer alan üç farklı evin fiyatları ve metrekareleri öğrenilerek kolaylıkla yapılabilmektedir. Gayrimenkulün çevresinde bulunan üç evin metrekareleri ile fiyatları toplanmaktadır. Bu işlem sonucunda toplam metrekare ve toplam fiyat belirlenmektedir. Toplam fiyat toplam metrekareye bölünmektedir. İşlem sonucunda çıkan sonuç, rayiç bedeli hesaplanacak olan gayrimenkulün metrekaresi ile çarpılmaktadır. Söz konusu işlemin sonucu ise konutun metrekare olarak fiyatını ifade etmektedir. Bu hesaplama işlemi ile belediyenin belirlediği ası bedel farklılık gösterebilmektedir. Bunun nedeni ise rayiç bedel hesaplanırken evin depreme dayanıklılığı, manzarası, ulaşım ağlarına yakınlığı ve gelişim durumu gibi faktörlerin belirleyiciliğidir. 

Arsa Payı Hesaplama Formülü Nedir?

Herhangi bir arsanın üzerinde yer alan yapının bir bölümünün veya tamamının sahibini gösteren belge “tapu” olarak adlandırılmaktadır. Tapu resmi bir evrak olma özelliği taşımaktadır. Tapu kişilere devlet dairelerinde ve belirlenmiş olan tapu memurları tarafından verilmektedir. Tapu pay payda hesaplama ise önemli bir konudur. Binalarda kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulduğunda arsadan rayiç değer oranından bağımsız bölümlere pay verilmektedir. Apartman ve bina gibi yapılarda kat mülkiyeti açısından bağımsız olan bölümlerin sahip olduğu arsa hakkı “arsa payı” olarak geçmektedir. Tapuda pay payda hesaplama için tapunun esas alınması gerekmektedir. Tapudan arsa payı hesaplama işleminin nasıl yapıldığı oldukça merak edilmektedir. Tapu arsa payı hesaplama işlemi kişiler tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir. Tapuda hisse hesaplama ile kişilerin kendi paylarını rahatlıkla bulabilmeleri sağlanmaktadır. Pay hesaplama için tapuda belirtilen toplam alanın metrekare cinsinden olan değeri, toplam bölümden kişiye düşen paya bölünmektedir. Yapılan bölme işlemi sonucunda elde edilmiş olan sayının bölüm değeri ile çarpılması sonucunda ise arsa payı hesaplanmış olmaktadır. 

Hisseli Arsa Payı Hesaplama

Tapu, herhangi bir taşınmazın sahibinin kimin olduğunu göstermekte olan resmi belgeye denilmektedir. Tapu, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Arazinin üzerine inşa edilen yapının veya arazinin belirli bir kısmının sahipliğini gösteren ve herhangi bir usulsüz durum kanıtlanıncaya kadar geçerli olan yazılı ve resmi belgedir. Bütün gayrimenkullere ait bir tapu belgesi bulunmaktadır. Hisse ise gayrimenkulün birden çok kişiye ait olduğunu ifade etmektedir. Bu tapular, hisseli tapu olarak adlandırılmaktadırlar. Yapının yer aldığı arsa üzerinde bağımsız bölüme ait olan arsa oranına pay, pay edilen ana gayrimenkulü ifade eden terime ise payda adı verilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak hisseli tapu hesaplama ise merak edilen konular arasında yer almaktadır. Tapu hisse hesaplama işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Hisse payı hesaplama işlemi, tapuda belirtilen hisse miktarının bilinmesi durumunda yapılabilmektedir. Arsada hisse hesaplama, hissenin arsanın toplam yüzölçümü ile çarpılması ile ilgili paya düşen alanın büyüklüğü, metrekare cinsinden gerçekleştirilebilmektedir. 

Hisse Pay Payda Nedir?

Kişiler “Hisse pay/payda ne demek?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. Hisse, herhangi bir gayrimenkulün birden fazla kişiye ait olduğunu ifade etmektedir. Bu tapular hisseli tapu olarak bilinmektedir.  Kişiler Tapuda arsa payı ne demek?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Yapının bulunduğu arsa üzerinde bağımsız bölüme ait olan arsa oranına pay adı verilmektedir. Pay edilen ana gayrimenkul ise payda terimi ile belirtilmektedir. Hisse pay payda hesaplama ise merak edilen konular arasında yer almaktadır. Arsa pay payda hesaplama işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Binalarda kat irtifakı kurulmasının ardından arsa payı belirlemesi de yapılmaktadır. Bağımsız olan bölümlerin her birine düşmekte olan toprak sahipliği şeklinde bilinen pay ile payda oranları hesaplaması için toplam arsa oranı bağımsız bölüm payına bölünmektedir. Payda ile çarpılan sayı kat mülkiyetindeki toprak sahipliğini ifade etmektedir.

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.