Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konulur?

blog resim

İçindekiler

 

Aile Konutu Şerhi Ne Demek?

Aile, miras ve icra hukuku alanında görülen kavramlardan birisi aile konutu şerhidir. Aile yaşamının sürdürüldüğü konut üzerinde gerçekleştirilecek hukuki işlemlerin diğer eşe sorulmadan yapılmasının önüne geçmek için bu hak verilmektedir. Aile konutu şerhi nedir? sorusuna daha ayrıntılı bir cevap vermek gerekirse konut üzerindeki tapuda malik olmayan eşe sorulmadan konutun 3. Şahıslara devir ve temliklerinin engellenmesi amacıyla konulan kanundur denilebilir.

Eşlerden birisi, diğerinin rızası olmadan kiralama ve satma gibi işlemler gerçekleştirdiği taktirde rızası olmayan eş hâkim müdahalesi talep edebilmektedir. Aile konutu şerhi sayesinde özellikle çekişmeli boşanma gibi durumlarda eve dair oluşan anlaşmazlıklar sonucunda ortaya çıkan zararlarda azaltılmaktadır.

Aile Konutu Şerhi Konulmasının Şartları

Eşlerden birisinin talep etmesiyle aile konutu şerhi konulabilir. Bu işlem yapılacağı zaman kendiliğinden karar verme gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece boşanma davası gibi durumlarda hâkim gerekli görürse aile konutu şerhini koyabilmektedir. Ancak bu geçicidir ve dava sonuçlandıktan sonra süreç tamamlanmaktadır.

Aile konut şerhi konulması için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar şunlardır;

 • Taraflar arasındaki evlilik bağının sürüyor olması
 • Aile konutu şerhi koyma talebinin eşlerden birisi tarafından oluşturulmalıdır.
 • Konutun tapuya kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Tapuya kayıtlı olan aile konutunun eşlerden birisinin üzerine olabileceği gibi her iki tarafın üzerinde de olabilir.

 

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi nasıl konulur sorusuna iki şekilde cevap verilebilir. Bunlar;

 • Taraflardan birisinin direkt tapu müdürlüğüne giderek başvuru yapması
 • Mahkeme kararıyla tapu müdürlüklerine müzekkere yazılması

Eşler arasında yasal bir şekilde evliliğin sürüyor olması, hukuka uygun şekilde kullanılan bir konuta sahip olunması ve konutun eşlerin yaşamlarını sürdürdüğü ana merkez olması aile konutu şerhinin konulabilmesi için gereklidir. Oturulmayan eve aile konutu şerhi konulamayacağından dolayı bu süreç detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.

Eşlerden birisinin tapu müdürlüklerine giderek taşınmaz mülk üzerinde aile konutu şerhi koydurabilmesi için bazı evraklara ihtiyaç vardır. Aile konutu şerhi için gerekli belgeler şunlardır;

 • Muhtarlıklara gidilerek alınan aile konutu belgesi
 • Evlilik cüzdanı ve iki tarafın evli olduğunu gösteren nüfus kayıt belgesi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Vesikalık fotoğraf
 • İşlemler bir vekil aracılığıyla gerçekleştirilecekse vekaletname belgesi
 • Konutun tapu bilgileriyle aynı olup olmadığını gösteren belge

Tüm bu belgeler ile tapu müdürlüğüne başvurulmakta ve aile konutu şerhi konulabilmektedir. Bunların yanı sıra aile konutu şerhi e devlet aracılığıyla da yapılabilmektedir. E-devletten şerh bildirimi öncesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bölümüne girilmeli ve tapu işlemleri kısmından süreç başlatılmalıdır.

Aile Konutu Şerhi Dilekçesi

Aile konutu niteliğine sahip olan evin taraflardan birisinin rızası olmadan satılması durumunda aile konutu iptali davası açılabilmektedir. Aynı zamanda başkasına ait eve aile konutu şerhi konulamamaktadır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda dilekçe hazırlanamamaktadır.

Aile konutu şerhi dilekçesi bir uzman avukat aracılığıyla hazırlanmalıdır. Uzman avukatlar aracılığıyla hazırlanan dilekçede yer alan unsurlar şunlardır;

 • Şerhi koyduracak olan kişinin adı ve soyadı
 • Kişinin T.C kimlik numarası ve açık adresi
 • Dilekçenin konusu
 • Durumu ayrıntılı bir şekilde açıklayan yazı içeriği

Avukat tarafından hazırlanan dilekçenin Asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Tapuda Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Aile şerhi konutu, Tapu ve Kadastro müdürlüğüne başvurularak koydurulmaktadır. Şerhin kaydırılması işlemleri de aynı şekilde gerçekleşmektedir. Tapuda aile şerhi yoksa bu şerhin kaldırılması gibi bir durum meydana gelmemektedir. Aile konutu şerhi nasıl kaldırılır şeklindeki soruya detaylı bir cevap vermek için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini bilmek oldukça önemlidir. Bu şartlar;

 • Aile konutu şerhi, mülkün sahibi olmayan eş aracılığıyla konulmuşsa yine o eşin aracılığıyla kaldırılmaktadır.
 • Taraflar birlikte başvuru yaparak şerhi koydurduysa yine birlikte başvurarak şerhi kaldırabilmeleri mümkündür.
 • Taşınmazın sahibi şerhi koydurmuşsa diğer eşin talebi doğrultusunda şerh kaldırılmaktadır.
 • Taraflardan birisinin vefatı halinde diğer eşin talebi ile şerh kaldırılabilir.
 • Mahkeme kararı ile aile konutu şerhi kaldırılabilir.
 • Kesinleşmiş boşanma kararı halinde şerh kaldırılmaktadır.
 • Konutun değişmesi halinde ve yeni bir konut edinildiğine ait kaydın sunulması halinde eşin talebi ile şerh kaldırılabilir.

Aile konutu şerhi tarafları birbirine karşı korumaktadır. Bu işlemler, evlilik süreci içerisinde geçerlidir. Boşanma durumu kesin ise aile konutu şerhi kaldırılır.

Aile Konutu Şerhi İcra Satışına Engel Midir?

Aile konutu şerhi icra satışına engel mi sorusu cevaplandırılması gereken önemli içeriklerden birisidir. Aile konutunun icraya tabi olması mümkündür. Bir ailenin yaşamını sürdürdüğü yer olan bu konutlara el konulmaması için kişilerin icraya şerh koymasına olanak tanınmaktadır.

Sürecin başlangıç aşamasında aile konutu şerhi konulmamış olsa da satışın başlaması ve ilerlemesi durumlarında konutun satışına engel olabilmek için gereken adımlar atılabilmektedir. Dolayısıyla aile konutu şerhi icrada satışa engel mi sorusuna herhangi bir kısıtlamanın olmadığı şeklinde yanıt verilebilir.

Aile konutu şerhi olan ev icra yoluyla satışı gibi durumlara imkân verilmemektedir. Aile üyelerinden birisinin borcundan dolayı diğer aile üyelerinin etkilenmesinin önüne geçebilmek için gerekli olan her şey yapılmaktadır. Dolayısıyla aile konutu şerhinde topluluğun menfaati önemsenmektedir.

Eşlerin boşanması ve eşlerden birisinin borçlanması durumlarında da aile konutu şerhi satışa engel mi şeklinde sorular ortaya çıkmaktadır. Şerh konulması durumunda, şerhi talep eden kişinin itirazı kaldırılmadan evin satışı gibi durumlar meydana gelmemektedir.

 

Aile Konutu Şerhi Ne Zaman Sona Erer?

Taşınmaz üzerine konulan aile şerhi kurallarda yazdığı gibi evlilik birliği boyunca geçerlidir. Bundan dolayı şerhin koydurulmasından sonraki süreçte belirli bir zamanın geçmesi şerhin etkisini yitirmesine sebep olmamaktadır. Konut şerhinin etkisinin yitirilmesi için evlilik birliğinin sona ermesi veya evlilik anında bazı durumların yaşanması gerekmektedir.

Aile konutu şerhini sona erdiren unsurlar şunlardır;

 • Evliliğin boşanma, ölüm, gaiplik ve evlilik iptali gibi durumlar ile sona ermiş olması halinde konut şerhi etkisini yitirecektir. Dolayısıyla şerhin etkisi süreçleri bu kavramları içermekte ve bunlar dışında belirli bir sürenin tanınması mümkün olmamaktadır.

Aile Konutu Şerhi Davası Süreci Nasıl İşler?

Aile konutu şerhi davasının görevli ve yetkili mahkemelerde açılması zorunluluğu vardır. Bu tür dava için gerekli olan ilk belge dilekçedir. Dava açılma süreci içerisinde ödenmesi veya yatırılması gereken harçlar ve yargılama giderleri görevli birimlere yapılmaktadır.

Konut şerhi konulmasını hak sahibi olmayan eş istemekte ve hak sahibi olan eşe karşı dava açmaktadır. Bu dava türünde husumetin hak sahibi olan eşe yönetilmesi şartı aranmaktadır. Aile konutu şerhi, bağımsız bir dava ile gerçekleşebilmektedir. Şerh konulması talebinde dava ile ilgili giderler için eş sorumludur.

Dava açıldığı zaman sonucunun gerekçeli bir karara dayanması oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra aile konutunun satılması durumunda satım iptaline yönelik tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir. Bu dava sonuçlanmadan aile konutu şerhi davasının çözülmesi mümkün değildir.

Aile konutu şerhinin konulabilmesi için bazı haklar kapsamında hareket edilmelidir. Bunlardan birisi mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkının varlığı şerhin konulabilmesi için yeterli gözükmektedir.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.