2B Arazi Nedir? 2B Arazi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

blog resim

Orman olarak fen ve bilim açısından hiçbir fayda görülmeyen alanlar “2B arazi” olarak adlandırılmaktadır. 2B araziler, meydana gelen yangınlar sonucunda orman olma özelliğini kaybetmeleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu alanların tarım alanlarına dönüştürülmesinde fayda olduğu tespit edilmektedir. Bilim ve fen bakımından orman olma özelliğini kaybeden tarla, zeytinlik, bağ, meyvelik gibi çeşitli tarım alanları olarak kullanılabildiği gibi hayvancılıkta da kullanılabilmektedir. 

2B arazi haritasına göre Türkiye’de en çok 2b arazi olan yerler arasında; Antalya, Mersin, Yalova ve Kocaeli illerinde yer almaktadır. 2B arazi fiyatları rayiç bedellere göre belirlenmektedir. 2B arazilerinin satışı ise yalnızca orman köylülerine yapılabilmektedir. Köylülerin temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. 2B arazi satın alabilmek için gerekli belgeler ile birlikte mal müdürlükleri ile defterdarlıklara başvuru yapılması gerekmektedir. 2B sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı, en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. 2B arazi sorgulama işlemleri e – devlet uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. 

İçindekiler

 

2B Arazi Nedir?

Arazi almak isteyenlerin yanıtını en çok merak ettikleri soruların başında “2B arazi ne demek?” gelmektedir. Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve kadastro işlemi gerçekleştirilerek, orman olma özelliğini kaybeden alanlara 2B arazisi adı verilmektedir. 2B arazisi adını, Orman Kanunu, 2. madde, B bendi olan ilgili yasadan almaktadır. Söz konusu yasa devlet tarafından düzenli şekilde güncellenmekte ve resmi yayınlar aracılığı ile vatandaşlara duyurulmaktadır. 

Ormanlık bir arazinin 2B statüsü alabilmesi için belirli koşulları sağlaması gerekmektedir. Resmi kurumlar tarafından orman olma özelliğini kaybetmiş olan alanların tarım alanları olarak kullanılmasının daha uygun olduğunun tespit edilmesi önemlidir. Bu tespitin yapılabilmesi için ise ilgili defterdarlıklar ile mal müdürlüklerine gerekli belgeler ile başvurulması gerekmektedir. İlgili yasa gereği, orman köylüsü olmayan üçüncü şahıslara 2B arazi satışı gerçekleştirilememektedir. 2B statüye sahip olan araziler hazineye ait tarım arazileri olarak kabul edilmektedir. 2B araziler üzerinde hak sahibi olunabilmesi için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

2B Arazisi Nasıl Kullanılır?

2B araziler, orman olma özelliğini kaybetmiş ve orman alanı dışına çıkarılmış alanlara denilmektedir. 2B araziler, kazanılamayan ve ıslahı mümkün olmayan arazilerdir. 2B arazi tapusuna sahip olan köylülerin su, elektrik, doğalgaz ve telefon gibi temel tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. 2B arazisi satın almak isteyen kişilerin deftarlıklara ve mal müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. 2B araziler orman dışına çıkarılmış olan araziler olmasına rağmen verimli olan topraklar olması sebebi ile kullanılabilmektedir. Türkiye’de 2B araziler narenciye, zeytinlik, mera ve seracılık gibi alanlardır. 2B araziler 6831 sayılı Orman Kanunu ile koruma altına alınmıştır. Bunun yanı sıra 2B arazileri üzerinde yangınların sonucunda yok olan ağaçların yerine yeni dikim yapılması gerekmektedir. 2B arazi satın alan kişilerin de bu araziler üzerinde ağaç dikimine katkıda bulunmaları gereklidir. 

2B Arazisi Nasıl Alınır?

2B arazi almak isteyenler “2B arazisi nasıl alınır?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. 2B arazi alımı yasanın gerektirdiği kurallar dahilinde yapılabilmektedir. 2B arazilerinde satış ücreti idare tarafından belirlenmektedir. Hak sahipleri başvuru işlemlerini gerçekleştirerek söz konusu araziyi alabilmektedirler. Hak sahiplerinin kadastro belgelerinin kesinleşmesinden 8 ay süre içerisinde yetkili yerlere başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bittikten sonra en çok 6 ay içerisinde araziyi almak isteyenlere bildirim yapılmaktadır. 2B arazilerin satış bedellerinde ise 2B arazileri rayiç bedelleri etkili olmaktadır. Rayiç bedelin %70’i ödenerek satış gerçekleştirilebilmektedir. 2B arazi tapu alma işlemleri noter huzurunda gerçekleşmektedir. 

2B Arazi Almak İçin Nereye Başvurulur?

Orman olma özelliğini yitiren ve orman alanları dışına çıkarılmış olan alanları ifade eden 2B araziler, bir daha geri kazanılamayan alanlardır. 2B arazi tapusuna sahip olan kişilerin su, doğalgaz ve elektrik gibi ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle 2B arazi başvurusunun nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Türkiye’de genellikle Mersin, Kocaeli, Antalya ve Yalova gibi illerde yer alan 2B arazilerin başvuruları defterdarlıklara ve mal müdürlüklerine yapılabilmektedir. Ayrıca 2B arazi almak için başvuru yapmak isteyen kişiler Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı üzerinden “2B ve tarım arazileri” tahsilat hesabına başvuru bedelinin yatırılması ile başvuru yapılabilmektedir. 2B arazisi başvuruları için gerekli olan belgeler şu şekilde belirtilebilir:

  • Başvuru dilekçesi
  • Kimlik fotokopisi
  • Başvuru bedelinin ödendiğini belirten makbuz
  • Veraset ilamının onaylı örneği
  • Akdi haleflerden ise kanunun yürürlüğe girmesinin ardından düzenlenecek olan noter tasdikli yazılı muvafakat

2B Arazi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

2B arazileri satın almak isteyen kişiler “2B arazi almak mantıklı mıdır?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. 2B araziler, hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlara denilmektedir. Bu alanların yeniden kazandırılması mümkün değildir. Devlet ormanların korunması için gerekli olan kanunları koymakta ve gerekli tedbirleri almaktadır. Yanan alanların yerine yeni ormanlar yetiştirilmekte ve aynı zamanda bu alanlarda başka faaliyetlere izin verilmemektedir. Ancak geri kazandırılamayan alanların dönüştürülmesinde daha fayda olduğu tespit edilen alanların satışı gerçekleştirilebilmektedir. 2B arazilerin satışı yapılırken arazinin bedeli %70 olarak belirlenmektedir. Ancak 2B arazi satın alırnırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. 2B arazi alırken dikkat edilecekler arasında bu alanların zeytinlik, narenciye, mera gibi alanlardan oluştuğunun bilinmesi bulunmaktadır. 2B arazi satışları belirlenen rayiç bedellere göre gerçekleştirilmektedir. Ancak 2B arazisi satın alınırken arazinin kaç kez el değiştirdiğine, arazinin davalık olup olmadığına ve arazinin imara uygunluk yapısı olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.   

2B Arazi Ne Demek?

Arazilerin farklı çeşitleri bulunmaktadır. 2B arazisi ise orman olma vasfını yitirmiş olan ve kadastro aracılığı ile orman alanı dışına çıkarılan, geri kazanılması mümkün olmayan alanlara denilmektedir. Bu alanlar kadastro müdürlükleri tarafından ormanlık alan dışına çıkarılmaktadırlar. 2B arazileri satın almak isteyen kişiler 2B arazi ödemelerini yaparak 2B arazi tapusu alabilmektedirler. 2B arazilerin orman köylüsü dışındaki üçüncü kişilere satışı yasaktır. Köylülerin temel ihtiyaçları ise devlet tarafından karşılanmaktadır.   

2B Arazisi Tapusu Nasıl Alınır?

2B arazilerinin satışı hak sahiplerine doğrudan yapılmaktadır. İlgili kanuna göre 2B arazilerinin alım satım işlemleri için yasaya uygun anlaşma yapılması gerekmektedir. Gerçekleştirilen anlaşmanın ardından Tapu ve Kadastro belgeleri ile birlikte bağlı bulunulan notere gidilmesi ve noter onaylı muvafakatnamenin alınması gereklidir. Muvafakatname yalnızca 2B arazisi sahibi olan kişi tarafın alınabilmektedir. Gerekli belgelerin notere eksiksiz olarak teslim edilmesinin ardından imza atılmakta ve gerekli olan anlaşma sağlanabilmektedir. 2B arazisi sorgulama işlemleri ise e- devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre girişi ile yapılabilmektedir.  

2B Arazisi Devredilebilir mi?

Orman olma özelliklerini kaybetmiş ve geri kazandırılması mümkün olmayan alanları ifade eden 2B araziler ile ilgili yanıtı en çok merak edilen konular arasında “2B arazisi devredilebilir mi?” bulunmaktadır. 2B arazi üzerinde hak sahibi olan kişi 4 Temmuz 2012 tarihli ve 345 numaralı emlak tebliğine göre hak sahipliği sıfatını devredbilmektedirler. 2B arazisi devretme işlemleri noter huzurunda muvafakatname aracılığı ile bir başka kişiye devredilebilmektedir. 

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.