0212 342 43 42

|

bilgi@remaxahenk.com

Hayallerinizin yanınıza bizi not edin…

Zekeriyaköy Merkez Mevkii 1. Cadde No:64/1 Sarıyer/İstanbul-Avrupa

EN

Kuruçeşme Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı

Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kuruçeşme meydanında Sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sultan III. Mustafa ve Sultan I.Abdülhamit dönemlerinde Sadrazamlık yapmış olan Muhsinzade yalısı Boğaziçi’ndeki en büyük yalılardan biriydi. 1706 tarihinde İstanbul ‘da doğan Mehmet Paşa, 52 yaşında III. Ahmet’in kızıyla evlendi.

Küçük Kaynarca Anlaşması’nı imzalan heyetin başında bulundu. Anlaşma sonrasında 1774 yılında yurda dönerken vefat etti. Bu yalıda kızı Rükiye hanımın soyundan gelenler tarafından 1920 yılına kadar kullanıldı. Bina bakımsızlıktan 1940 tarihlerine kadar ayakta kaldı. Bu dönmede kömür deposu, kum deposu olarak kullanıldı. Sahil yolu yıkımları sırasında yalının bir çok kısmı istimlak edildi.1980’lerde yalının 22 mirasçısı bir araya gelerek yalı arazisini sattılar. Bundan sonra buraya eski haline göre restore edilen Les Ottoman Oteli yapıldı.

Kireçburnu Memduh Paşa Yalısı

Memduh Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Sarıyer Kireçburnu Meydanının güneyinde 1900 tarihlerinde Memduh Paşa tarafından bir İtalyan mimara yaptırmıştır. Mehmet Faik Memduh 1839 yılında İstanbul’da doğmuştur. On beş yaşında Hariciye Mektup kalemine girmiştir. Memduh Paşanın hayatı devlet memurluğu görevlerinde geçmiştir. Konya, Sivas ve Ankara’da valilik yaptıktan sonra Dahiliye Nazırı oldu. Meşrutiyet İlanından sonra İttihatçılar tarafından Sakız Adasına sürüldü. Daha sonra af çıkınca Kireçburnu’na döndü ve burada 1925 yılına kadar yaşadı. Memduh Paşa’nın mirasçıları 1950 yılına kadar burada yaşadılar. Daha sonra yalı yedi sekiz defa el değiştirdi.

Mimari olarak yalı taş bir giriş katı üzerine iki katlı ahşap bağdadi bir yapıdır. Yapı simetrik olarak yapılmıştır. Dört yönde de simetri gösterir. Kuzey güney aksında iki bina yan yana yapılmış gibidir. Kireçburnu’nun Karadeniz’e açık olan bir yerindedir. Poyraz rüzgarı bina üzerinde büyük etki yapmaktadır.

Kefeliköy Dikranyan Efendi Yalısı

Dikranyan Efendi Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli Yakasında Sarıyer Kefeliköy caddesi ile Hacıosman Caddelerinin kesiştiği noktada 1895 tarihinde Mimar Raimondo D’Aranco’ya inşa ettirilmiştir. Kefeliköy Caddesi üzerinden girilen, bodrumlu, zemin üzeri bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Ahşap karkas, bahçeli, yapının yüksekliği 10.88 metredir. Normal katta orta aksta yaşmaklı bir balkon ve çatı katındaki cihannüma balkona ahşap soğan kule başlığı oturtulmuştur. İlk sahibi Sultan II. Abdülhamit devrinde yaşamış olan Dikranyan Efendi’dir. Boğaz’daki birçok yalı gibi birçok defa el değiştirmiştir. Yalı 1969 yılında Mehmet Yörük tarafından satın alınmıştır. Ahşap yapılarda olduğu gibi iki dış cephede kagir yangın duvarları vardır. Bazı yalı sahipleri sonradan aldıkları yalılarına kafalarına göre ekler yaptırıyorlar. Buda mimarın ilk tasarladığı binaya zarar veriyor. Bu binada da yalının tepesindeki soğan kubbe sonradan yapılmıştır.

Kefeliköy Baycu Sahilhanesi

Baycu Sahilhanesi; İstanbul Sarıyer Çayırbaşı Haydar Aliev Caddesi No: 35 adresinde 1882 tarihinde inşa edilmiştir. Yapı Sarıyer Ada 527 parsel 35 bulunmaktadır. Üslubu: Art-nouveau karakterli pitoresk bir yapıdır. Arsa büyüklüğü 1227 metrekaredir. Yapı yaklaşık olarak 135 metrekaredir. Yandaki müştemilat ise 170 metrekaredir. Boğaziçi yalı literatüründe `Bayçu yalısı` olarak bilenen gayrimenkul, mimaride Art-nouveau üslubunun İstanbul `daki en iyi uygulamalarından birisi olarak kabul edilir. 1930’lı yıllarda, Abdurrahman Nafiz Bayçu tarafından satın alınan yalıda uzun yıllar Bayçu ailesi oturmuştu. Yalı, 1990`da Aydın Arıca’ya, 1998`de Emek Sigorta’ya geçti. Erol Aksoy’da yalıyı 1999 yılında satın aldı. Aksoy’un şirketleri arasında birkaç kez el değiştirdi. TMSF tarafından el koyulan yalı 2005 senesinde 2 milyon 77 bin TL’ye, Gama Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azası Cemil Erol Özman ve ressam eşi Emine Mine Özman’a satıldı.

1932 senesinde, Abdurrahman Nafiz Bayçu tarafından, Antuan isimli bir Fransız’dan satın alınmıştır. Duvarlar ahşap bağdadi olarak inşa edilmiştir. Giriş holünün döşemesi mozaik, odalar 15 santimlik tahtadan; mutfak ile wc arasındaki uzun koridor orijinal durumunu muhafaza ederek mermer. Merdiven önce tekli olarak ortadan, sonra ikili olarak yanlardan düz olarak çıkıyor. Basamakları kavallı. Mutfakta eski ocak tertibatı ve baca var. Bodrumda iki kömürlük, binaya girişte dört mozaik merdiven var.

Bahçe parmaklıkları kozalak ve ok şeklindedir. Binanın pencere parmaklıkları arkada baklava, diğer cephelerde çubuk şeklindedir. Pencereler ikili giyotin tarzı, mandallı, ahşap panjurlu. Giriş kapısındaki çiçek kabartmaları, diğer kapılarda yoktur. Mutfak üzerinde, küçük bir asma kat gibi, yüklük mevcuttur. İkinci katta, iki odada gömme yüklük vardır. Bahçede iki set mevcuttur. Bir kısım yer sonradan beton yapılmış. İkinci sete taş basamaklarda, kuzey yönünden çıkılmaktadır.

Yapılış şekline göre binanın planında hafif bir eyrilik görülmektedir. Üst kat, alt katın benzer ölçülerinde: 1 hol, 4 oda, hela, önde ve iki yanda balkon. Tavan yükseklikleri 3.80 metredir. Binanın inşa tarihi 1882 yılıdır. Sahilhanenin rölövesini yapan Y. Mimar Gültekin Çiçekçiler’in, ölçüleri alırken bize ifade ettiğine göre: planda önden arkaya doğru, ilk bakışta biraz garipsenen ve odalara da biraz eyrilik veren daralma, bilinçli bir uygulama örneğidir. Önce, deniz cadde yönünden sırta doğru daralmanın eğrisi hemen fark edilmemekte, olumsuz bir etki yapmamaktadır. Yapının mimarı hem sahilhaneyi hemen arkasındaki tepeye yaslayarak, setlere çıkış ve orada arazinin elverişliliği oranında küçük bir müştemilat kazanmak ve deniz-yapı-bahçe-koru arasındaki güzel geleneği devam ettirmek istemiştir. Ancak yamacın rutubetini; zaman zaman da yağışlarda yağmur sularının ıslaklığının yaşantıya olumsuz etkilerini kaldırmak için, birinci katta hela, zemini mermer döşeli koridor ve yine taş döşeli mutfak; ikinci kata yüklükler ve ortalarına merdiven aydınlığı koymuştur. Bu fonksiyonlar için, esasen fazla genişlik yapılamazdı. Ayrıca, güneş ışınlarındaki açıların yan cephelerin açılarıyla oraflı da böylece uygun olmuştur. Yalının bahçesine yüzme havuzu yapılması için de gerekli izinler alınmıştır.

Emirgan Aziz İzzet Paşa Yalısı

Aziz İzzet Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde 1873 tarihinde Aziz İzzet Paşa tarafından inşa edilmiştir. Bu semtin en büyük sahilhanesidir. Yalı 1873’ te Selimiye Garnizonu Kumandanı olan Aziz İzzet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1946’ da çıkan bir yangında tümüyle yanmıştır. 1992’de kalıntıların rölöveleri hazırlanmış, yapıyla ilgili belgeler toplanarak restitüsyon ve restorasyon projeleri, 19. yüzyıl fotoğraflarındaki görüntülere, Prof. Sedat Hakkı Eldem’ in planlarına, eski sigorta haritalarına ve tapudaki kayıtlara dayanılarak hazırlanmıştır. Proje 1992-93 yılları arasında uzun bir zamana yayılan karar aşamasından sonra 1995 yılında onaylanmış ve yeniden inşası için izin sağlanmıştır. Üç yıl süren bir inşaat çalışması sonucunda konut olarak bitirilmiştir. Yapının ana fikri olarak, oranlar, detaylar, malzeme ve uygulama ile eski dokuyu yansıtmasıyla, Boğaziçi mekanına getirdiği ölçek söylenebilir. Binanın inşası, detaylanması ve yüksek teknolojinin kullanılması sonucu elde edilen kalite ön plandadır.

İsmini Sultan III. Selim döneminde kırklar elinden buraya kumaş boyacısı aileler getirtilmiştir. Kırk kadar aile bu semtte kumaş boyacılığı yapmıştır. Bundan dolayı be semte Boyacıköy ismi verilmiştir. Bu Sahilhane sarı renkte üç blok cumbaları olan bir yapı idi. Uzun yıllar harap olan yapı Mustafa Özkan tarafından yeniden inşa edildi. Yapı Dubai merkezli Abraaj Capital firmasına kiralandı.

Yapı üç katlı olup yeniden kagir olarak inşa edilmiştir Yalının arkasındaki alana üçüncü kata karşılık gelen bir yüzme havuzu inşa edilmiştir Yapının arkasındaki bahçeler kat kat şeklinde düzenlenmiştir. Binanın arkasına bir de kule şeklinde bir asansör inşa edilmiştir. Binanın çatısında bir de Cihannüma mevcuttur.

Remax Ahenk’in Uzman Gayrimenkul Danışmanı Hizmetinizde ! Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Powered by