0212 342 43 42

|

bilgi@remaxahenk.com

Hayallerinizin yanınıza bizi not edin…

Zekeriyaköy Merkez Mevkii 1. Cadde No:64/1 Sarıyer/İstanbul-Avrupa

EN

Tarabya Alman Sefareti

Alman Sefareti; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tarabya Yeniköy caddesinde 1882 yılında Almanlar tarafından 1885 yılında yaptırılmıştır. Almanya Büyükelçiliği Yazlığı, Denize hayli geniş bir cephe veren büyük bir bahçe içindeki ana bina, yeni elçilik evi ve müsteşarlık binasından oluşmaktadır. Bu yapıların arasında ise şapel, çeşme ve mezarlık bulunur. Sultan II. Mahmut 1828 ‘de karargahını, önceleri bu binaların yerinde bulunan Tarabya Kasrı’nda kurmuştur. Kırım Savaşı’nda İngiliz Deniz Kuvvetleri Hastanesi olarak kullanılan kasır, dönem dönem padişahlar tarafından kullanılmış, nihayetinde Şehzade Abdülmecit’e verilmiştir. Sultan Abdülmecit kasrı yıktırmış ama yerine yenisini yaptırmamıştır.

Arazi 1880 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından diplomatik kullanım amacıyla Alman İmparatorluğu’na hediye edilmiştir. Yapının 1882’de Cingria isminde bir mimar tarafından tasarlanan ilk projesi, Atina’da arkeolog olarak görev yapan W. Dörpfeld tarafından gözden geçirilmiş ve üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Cingria’nın çalışmalarına karşın Dörpfeld, Osmanlı mimarisini dikkate almıştır. Binanın 1885 yılında başlayan inşaatı, Armin Wegner tarafından üstlenilmiş ve iki yıl sonra tamamlanmıştır. Yapıların yerleşiminde, arazi konumundan ötürü simetri uygulanamamıştır. Binalar dikdörtgen planlı ve ikişer katlı olup, üzerleri kırma çatı ile örtülüdür. Bu çatıların üzerine gizli çatı katları yerleştirilmiştir. İki yan cephelerde çatılar üçgen alınlıklarla daha belirgin bir şekle sokulmuştur. İç düzende simetri kendisini açıkça göstermektedir.

Ahşap ve bağdadi ana bina, şale biçimindedir. Planları ana çizgileriyle klasik olmasına karşın, cephelerde oryantalist öğeler yer alır. Merkez odasının sekizgen planı ve kullanılan ahşap sütunlar, zamanında Boğaz’da bulunan yalıların karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Dilimli moresk kemerlerin kule figürleri ve çatı uçlarında görülen mızrak biçimli öğeler dikkat çekicidir. Ön kısımda, denize yönelik elçi evinde ise tamamen eklektik üslup hakimdir. Almanya Büyükelçiliği Yazlığı’nın on sekiz dönümlük park alanı üzerinde, 1916 yılında Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden Alman askerleri için bir şehitlik inşa edilmiştir. Burada Mareşal Goltz (1843-1916) ve 265 askeri gömülüdür. Aynı yerde bulunan abide, heykeltıraş Georg Kolbe’nin eseridir. Arazinin taraça şeklinde tasarlanışı da Kolbe’ye aittir.

Üst bahçe terasında ise 1835–1839 yıllarında Türkiye’de bulunmuş olan General Moltke’nin anısına bir anıt yapılmıştır. Burada bronz bir madalyon içerisinde Moltke’nin porfirden yapılmış portresi bulunmaktadır. Ayrıca kaidenin bir yüzünde, Sultan II. Abdülhamit’in tuğrası, diğer yüzünde de İmparator II. Wilhelm’in monogramları vardır. Arazi üzerinde hem katolik, hem de protestan kilisesi tarafından kullanılan küçük bir de şapel de yer alır. Zamanında imparatorluk yatına ait denizcilerin kaldığı bu ev “Denizci Evi – Matrosenhaus” diye adlandırılmaktadır. Günümüzde burada 1. ve 2. Dünya Savaşı’nda ölen askerler için bir anma alanı bulunur. 2008 yılında Almanya Parlamentosu tarafından yapının bir akademiye dönüştürülmesi kararı alınmış ve bu amaçla yapılan çalışmalar sonunda 13 Ekim 2011’de Alman Büyükelçiliği Yazlığı bir kültür rezidansı olarak hizmete açılmıştır.

Sarıyer Rusya Sefareti

Rusya Sefareti; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Büyükdere Sarıyer Caddesi üzerinde, geniş bir bahçe içerisinde yer alan Rus Elçiliği yazlığının yapım tarihi ve mimarı bilinmemektedir. 19. yüzyıl başlarına ait, Sultan II. Mahmut dönemi Bostancıbaşı Defterlerinde bu yalıdan “Kurbinde Rusya elçisinin kebir yalısı” olarak söz edilmiştir. Ayrıca Melling’in albümündeki gravürde de Rus elçilik binası görülmektedir. Yalının iki yanında da Rus elçilik mensuplarına ait yapılar bulunmaktadır. Melling yalının bir İngiliz mimarı tarafından yapıldığını belirtmiştir.

Günümüze gelen Rus Elçilik Binası gravürdekilerden farklı bir görünümdedir. Gravürlerde denize dik konumda iki yan kanat ve bunları birleştiren bir orta bölüm görülmektedir. Oysa bugünkü yapının yan kanatları gravürlere benzediği halde orta bölümünün oldukça farklı olduğu görülmektedir. Her iki bölüm arasında da belirgin bir üslup farkı vardır. Buna dayanılarak orta bölümün sonradan yapıldığı sanılmaktadır.

Sarıyer Kayseriliyan Yalısı

Kayseriliyan Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Sarıyer Meserburnu Caddesi’ndeki alanda tarihi bilinmeyen bir dönemde inşa edilmiştir. Yapı hemen Sarıyer Vapur İskelesinin karşındadır. Sarıyer sahilinde olup önünden Sarıyer Meserburnu Caddesi geçmektedir. Yapı 4 katlıdır. Bodrum katı üzerinde giriş katı bulunmaktadır. Bu kat diğerlerine göre kat yüksekliği fazladır. Bu katta açık bir veranda bulunmaktadır. Bu verandanın önünde altı ahşap kolon bulunur. Bu kolonlar simetrik değildir. Kolonların taşıdığı bir üst balkon bulunmaktadır. Bu kat yatak odaları katıdır. En üst katta ise bir çatı odası bulunmaktadır. Yapının güney kısmında cephelerde bir girinti bulunmaktadır. Yapının güney cephesi kagir bir yangın duvarıdır. Binan her katında birbirini takip eden beş pencere bulunmaktadır.

Boğaziçi’ndeki yalılarda teras şeklinde bir balkon geleneği bulunmaz. Genelde Balkonlar dışarı doğru konsollardır. Üstü kapanmış veranda şeklindeki açık oturma alanı İstanbul geleneğinde bulunmaz. Boğaziçi’nde tek örneği olan, dıştan kabartma, süsleme dalaman dallı, asmalı, subasman katı üzerinde sütunlu geniş bir balkonu olan yapı, geniş semer damı ve kuzey ve güney aksında dam üstü katıyla dikkati çekmektedir. Günümüzde konut olarak kullanılmasına rağmen geçmişi ile ilgili olarak fazla bir bilgi yoktur.

Sarıyer Eseyan Yalısı

Eseyan Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Sarıyer Meser Burnu Caddesi No: 19 alanda 1874 yılında Neo klasik üslupla inşa edilmiştir. Sütunlu balkonu, ikinci kat cumbasıyla 45 numara ile koruma kararı alınmış, Sarıyer Meser Burnu Caddesinin yan yana birbirini tamamlayan tarihi bir yalısıdır Taş bir servis katı üzerinde, iki katlı, basık piramit çatılı, sağındaki Kocataş Yalısı yüksekliğinde idi. 1972’de sadece, önü tahta perde ile kapanmış, çöplük halindeki arsası gerisinde, Kocataş korusuna hudut, tepenin yamacında ahşap, iki katlı, yanları yine ahşap dragon yaşmaklı minik köşkü kalmıştır.

Yangından kurtulan köşkün dış dekorasyonu: Dam saçaklı, doğu cephesinde güneş yaşmakları, güney cephesinde dragonlar. Büyükdere Azaryan Yalısı’nda olduğu gibi çapraz tahtalar. Üstlerde ikinci kat olarak ahşap oyma tahtalar. Pencereler kepenkli. Birinci kat: 1 oda, servis odası haline getirilmiş bir oda, tuvaletten meydana gelir. Merdiven altındaki tuvalette mermer aynalı ve yalaklı bir musluk, alaturka hela kapatılıp duş haline getirilmiş, yanına alafranga küvet konmuştur.

Rumelihisarı Tophane Müşiri Yalısı

Tophane Müşiri Zeki Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Rumelihisarı Baltalimanı Hisar Caddesinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altında Sultan II. Abdülhamit döneminde Tophane Müşiri Zeki Bey tarafından Mimar Alaxandre Vallaury’e yaptırılmıştır. Zeki Bey Sultan II. Abdülhamit’in çok güvendiği devlet adamlarından biriydi. Kendisi 17 yıl Tophane-i Amire Müşiri olarak, 25 yılda Mekatib-i Askeriye-i Şahane Nazırı olarak hizmet verdi. Fransızca, Almanca ve İngilizce bilen çok kültürlü, ilim ve bilime değer veren entelektüel bir devlet adamı idi. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilince, o da sürgüne gönderildi.

Zeki Paşa’nın vefatından sonra Sultan VI. Mehmet Vahdettin bu yalıyı kızı Sabiha Sultan’a düğün hediyesi olarak aldı. 1924 yılında hanedan sürgüne gönderilince Sabiha Sultan önce Fransa’ya daha sonra Mısır’a gitti. Yıllar sonra dönüş izni çıkınca da İstanbul’a döndü. Kendisi yalısına çok yakın olan Aşiyan Mezarlığında medfundur. Saliha Sultan yurt dışına sürgün olduğunda yalıyı Türk Yunan Savaşlarında Dömeke kahramanı Gazi Ethem Paşa’nın soyundan Zeki Baştimar satın aldı. Yalı Boğazda yapılmış nadir taş yalılardan biridir. Bu yüzden günümüze oldukça iyi durumda kalmıştır. Bina simetrik bir plana sahip olmakla her katında başka türlü bir pencere düzenine sahiptir.

×
Remax Ahenk’in Uzman Gayrimenkul Danışmanı Hizmetinizde ! Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?